Komorowski zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej. Ze względu na powódź

Zwołałem na czwartek posiedzenie Rady Gabinetowej - poinformował wypełniający funkcje prezydenta Bronisław Komorowski i tłumaczył, że taka decyzja ma związek z sytuacją powodziową w kraju.

Marszałek Sejmu chce, aby rząd podczas posiedzenia Rady Gabinetowej przedstawił raport o tym, jakie działania podejmuje, aby zwalczać powódź i w jaki sposób usuwa skutki klęski żywiołowej. Jego zdaniem możliwe będzie też wspólnie ocenienie możliwości finansowych państwa związanych z walką z żywiołem.

Komorowski: Zwołuję Radę Gabinetową z powodu klęski żywiołowej

- Chcemy też dokonać oceny projektów rządowych ustaw, które mają na przyszłości umożliwić skuteczniejsze przygotowanie kraju przed negatywnymi skutkami powodzi. Chciałbym bardzo, aby Rada Gabinetowa oceniła także, w jaki sposób dzisiaj prawo w tej kwestii jest wykorzystywane - mówił Bronisław Komorowski i przyznawał, że ma co do tego wątpliwości.

Marszałek Sejmu nie wykluczył także, że zleci NIK przeprowadzenie kontroli sprawdzającej, w jaki sposób podejmowane są decyzje o zabudowie na terenach zagrożonych powodzią.

Rada Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. Radzie nie przysługują kompetencje rządu. Nie ma też możliwości podejmowania wiążących decyzji.

Kaczyński u ofiar osuwisk [ZDJĘCIA] Kliknij na zdjęcie, aby obejrzeć galerię:

DOSTĘP PREMIUM