Komorowski: Powinny być nagrody pieniężne dla osób walczących z powodzią

Sprawa zabezpieczenia przed przyszłymi powodziami oraz pomocy dla powodzian była głównym tematem posiedzenia Rady Gabinetowej - poinformował po spotkaniu Bronisław Komorowski, marszałek Sejmu pełniący obowiązki prezydenta.

Marszałek Komorowski przyznał, że skala pomocy dla powodzian i zaangażowania państwa w odbudowę jest bardzo duża. Wyliczył, że wypłacono już 12 tysięcy zasiłków dla poszkodowanych. Ponad 5 tysięcy dzieci z zalanych terenów pojedzie na "zielone szkoły" lub na wakacje zorganizowane przez państwo.

Komorowski powiedział, że obecnie najważniejsze jest wspieranie rządu w akcji przeciwpowodziowej, a także nagrodzenie tych, którzy najbardziej się zasłużyli. Dodał, że osoby, które pracowały w czasie powodzi przez kilka lub kilkanaście dni, powinny otrzymać nagrody pieniężne, które zrekompensują im poniesione straty. Bronisław Komorowski podkreślił, że organa administracji zbyt łatwo wydają pozwolenia na budowę na terenach zalewowych. Sprawę tę powinny jego zdaniem wyjaśnić Najwyższa Izba Kontroli oraz rząd.

Tusk: Zajmiemy się tym

Donald Tusk zapewnił marszałka Sejmu, że rząd zajmie się nagrodami dla osób walczących z powodzią oraz sprawą pozwoleń na budowę na terenów zalewowych. Premier przyznał, że z powodu wysokich temperatur trzeba teraz zrobić wszystko, by ochronić ludzi od zagrożeń epidemiologicznych oraz plagi komarów.

Tusk po raz kolejny zapewnił, że wszyscy powodzianie otrzymają pomoc finansową. - W tym najbardziej krytycznym czasie nie zabraknie środków dla powodzian - mówił premier po posiedzeniu Rady Gabinetowej.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM