Trybunał w Strasburgu po stronie polityka z Knyszyna

Skazany za zniesławienie lokalny polityk z Knyszyna wygrał rozprawę przed Trybunałem w Strasburgu. Sędziowie orzekli, że polskie władze naruszyły artykuł gwarantujący wolność słowa i przyznał skarżącemu 3 tysiące euro zadośćuczynienia oraz kolejne 3 tysiące na pokrycie kosztów sadowych.

Skargę do Trybunału złożył przewodniczący Rady Miejskiej w Knyszynie, skazany na grzywnę za zniesławienie dyrektora szkoły. Dyrektor knyszyńskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących oskarżył przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa Kurłowicza o zniesławienie, ponieważ podczas sesji postawił nieprawdziwe zarzuty dotyczące kierowania szkołą, nie podając przy tym żadnych konkretnych dowodów. Wypowiedzi z sesji zostały opublikowane na stronie internetowej "Gazety Współczesnej" oraz Urzędu Miasta. Polskie sądy skazały Kuryłowicza na zapłacenie grzywny i opublikowanie przeprosin.

Trybunał przyznał rację przewodniczącemu Rady Miasta. Uznał, że choć nie nastąpiło skazanie na karę więzienia, lecz warunkowe umorzenie postępowania, wpisanie do Centralnego Rejestru Skazanych stanowiło dla skarżącego dolegliwą karę. Sędziowie jednogłośnie stwierdzili naruszenie artykułu Europejskiej Konwencji gwarantującego obywatelom wolność słowa.

W uzasadnieniu wyroku podkreślili, że krytyka odnosiła się do dyrektora szkoły finansowanej ze środków publicznych. Dlatego powinien być traktowany, jako osoba publiczna i liczyć się z możliwością szerszej krytyki jego działań. Trybunał uznał, że słowa krytyki były opiniami, których w odróżnieniu od stwierdzeń nie musi się udowadniać.

DOSTĘP PREMIUM