Kto przyszedł uroczystości w Zamku Królewskim?

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie na uroczystości wręczenia prezydentowi-elektowi uchwały PKW o wyborze na stanowisko prezydenta RP pojawili się członkowie rządu i kandydaci na prezydenta, którzy startowali w wyborach: m.in. Andrzej Lepper, Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Napieralski. Zabrakło Jarosława Kaczyńskiego.

Państwowa Komisja Wyborcza wręczyła dzisiaj Bronisławowi Komorowskiemu swoją decyzję o wyborze prezydenta RP. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele najwyższych władz państwowych, między innymi premier Donald Tusk, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Sejmu Ewa Kierzkowska, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, minister obrony narodowej Bogdan Klich, minister kultury Bogdan Zdrojewski, minister finansów Jacek Rostowski.

Wśród obecnych w Zamku Królewskim gości byli również kandydaci na prezydenta, którzy startowali w wyborach: Waldemar Pawlak, Grzegorz Napieralski, Kornel Morawiecki, Andrzej Lepper, Janusz Korwin-Mikke. Nie przyszli Jarosław Kaczyński i Andrzej Olechowski.

W II turze wyborów Komorowski (PO) uzyskał 53,01 proc. głosów, a Jarosław Kaczyński (PiS) - 46,99 proc. Dwa najbliższe dni - do 8 lipca - to czas na składanie protestów wyborczych. PKW w najbliższym czasie opracuje i przedstawi Sądowi Najwyższemu sprawozdanie z wyborów. Na podstawie tego sprawozdania i ewentualnych skarg na przebieg wyborów Sąd Najwyższy nie później niż w 30 dniu po podaniu wyników wyborów rozstrzygnie w formie uchwały o ważności wyborów. Prezydent-elekt złoży przysięgę nie później niż 7 dni po ogłoszeniu Sądu Najwyższego. Datę złożenia przysięgi wyznaczy Zgromadzenie Narodowe.

Bronisław Komorowski oficjalnie prezydentem elektem

DOSTĘP PREMIUM