Borusewicz na chwilę prezydentem: Będą pytać o mnie w quizach [WIDEO]

Bogdan Borusewicz jutro przez kilka godzin, po złożeniu przez Bronisława Komorowskiego mandatu posła, będzie wykonywał obowiązki prezydenta. To trzecia osoba w tym roku, na której będzie spoczywał obowiązek konstytucyjny wypełniania funkcji głowy państwa. Co więcej, wieczorem będziemy mieli czwartą osobę sprawującą tę powinność - nowego marszałka Sejmu - Grzegorza Schetynę.

Jutro o godzinie 18. Sejm ma wybrać nowego marszałka - kandydatem partii rządzącej na to stanowisko jest Grzegorz Schetyna, który prawdopodobnie otrzyma wymaganą liczbę głosów. Kilka godzin wcześniej swój mandat poselski złoży dotychczasowy marszałek Sejmu - Bronisław Komorowski, opróżniając tym samym urząd. Przez kilka godzin, do czasu wyboru nowego marszałka Sejmu obowiązki głowy państwa sprawować będzie marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Borusewicz: "Kiedyś będą o mnie pytać w quizach"

Według Regulaminu Sejmu, w przypadku rezygnacji marszałka z funkcji do czasu wyboru jego następcy obowiązki wynikające z regulaminu sprawuje najstarszy wiekiem wicemarszałek.

Podobnie sprawa wygląda ze sprawowaniem funkcji wykonującego obowiązki prezydenta - według precedencji automatycznie obowiązek ten spoczywa na marszałku Senatu - Bogdanie Borusewiczu.

- Myślę, że nie będzie sytuacji nadzwyczajnych dotyczących bezpieczeństwa, na które będę musiał reagować - mówił dzisiaj Borusewicz. - Zapewniam, że Polska pod moim kierownictwem będzie bezpieczna. To jest naprawdę kilka godzin, więc nic złego stać się nie może. Myślę, że wybór nowego marszałka przebiegnie sprawnie i szybko - dodał.

Borusewicz: Kiedyś będą pytać o mnie w quizach...

Marszałek Senatu żartował, że w przyszłości będą o niego pytać w quizach - z tytułu wykonywanej przez niego funkcji. Borusewicz będzie osobą najkrócej wykonującą obowiązki prezydenta Polski w historii oraz pierwszym marszałkiem Senatu, na którym będzie ciążył ten obowiązkiem.

Po wyborze nowego marszałka Sejmu, przejmie on od Bogdana Borusewicza pełnienie obowiązków głowy państwa. Przekaże je nowowybranemu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu dopiero podczas jego zaprzysiężenie w pierwszej połowie sierpnia.

DOSTĘP PREMIUM