Marszałek Borusewicz głową państwa. Do osiemnastej?

Marszałek Senatu pełniący obecnie obowiązki głowy państwa poinformował, że nie podjął i nie zamierza podejmować żadnych decyzji leżących w prerogatywach prezydenta. Bogdan Borusewicz oświadczył, że po wyborze nowego marszałka Sejmu natychmiast przekaże mu obowiązki głowy państwa.

Borusewicz zaznaczył, że nie ma żadnych wątpliwości, że marszałek Sejmu - a w jego zastępstwie marszałek Senatu - pełni funkcje głowy państwa do czasu zaprzysiężenia nowego prezydenta, a nie tylko do czasu ogłoszenia wyników wyborów.

Prezydent Borusewicz: Nic się nie dzieje

Marszałek Senatu zaznaczył, że nie zmienia w związku z nowymi obowiązkami swojego rozkładu zajęć, będzie normalnie prowadził obrady Izby.

Bogdan Borusewicz objął obowiązki głowy państwa rano, po zrzeczeniu się funkcji marszałka Sejmu przez Bronisława Komorowskiego. Na godzinę osiemnastą przewidziane jest w Sejmie głosowanie nad kandydaturą Grzegorza Schetyny do tej funkcji. Wówczas Borusewicz ma przekazać obowiązki głowy państwa nowemu marszałkowi Sejmu.

Borusewicz: Kiedyś będą pytać o mnie w quizach...

DOSTĘP PREMIUM