Staniszkis: Demokracja w Polsce jest zagrożona

Socjolog profesor Jadwiga Staniszkis powiedziała, że w Polsce nie ma debaty o ważnych dla naszego kraju sprawach. W programie I Polskiego Radia Staniszkis wyraziła przekonanie, że możemy mówić o zagrożeniu demokracji w Polsce.

Staniszkis zwróciła uwagę, że obecna klasa rządząca rozgrywa ważne problemy w zaciszu gabinetów, zgodnie z własnym interesem. - Z kolei w przestrzeni publicznej próbuje zepchnąć przeciwnika, w tym wypadku PiS, do narożnika i stworzyć wrażenie, że nie mówi on o ważnych problemach - dodała.

Jej zdaniem, w podział w społeczeństwie polskim jest tak głęboki, iż nie ma między nimi żadnej płaszczyzny porozumienia i zrozumienia się nawzajem. Staniszkis stwierdziła, że nawet jeśli strony konfliktu odwołują się do tych samych wartości, jak godność czy prawa człowieka, nie mogą się porozumieć, gdyż wywodzą te idee z różnych tradycji intelektualnych i aksjologicznych. Według profesor Staniszkis, te grupy funkcjonują w różnych światach i to zjawisko jest dużo poważniejsze niż brak tolerancji.

Socjolog profesor Jadwiga Staniszkis jest uczestnikiem debaty o tolerancji, organizowanej przez portal Tezeusz.

TOK FM PREMIUM