Stan wojenny? Uzasadniony - twierdzi ponad 40 procent Polaków

41 procent Polaków uważa, że stan wojenny był uzasadniony, 33 procent jest przeciwnego zdania, a 27 procent nie ma opinii o tej sprawie - wynika z badań TNS Pentor.

Zgodnie z danymi Pentor, zbieranymi od połowy lat dziewięćdziesiątych, domniemane uniknięcie agresji ze strony ZSRR jest argumentem najsilniej przemawiającym do Polaków i tłumaczącym im powody wprowadzenia stanu wojennego.

19 procent respondentów w 2010 roku uznała, że powodem decyzji Wojciecha Jaruzelskiego była próba zapobieżenia rozpadowi państwa, 13 procent uznało, że generał chciał utrzymać komunistów przy władzy.

Z badań wynika także, że obecny odsetek osób uznających wprowadzenia stanu wojennego za uzasadniony jest najniższy od rozpoczęcia badań w 1995 roku.

Stabilna pozostaje wiedza o dacie wprowadzenia stanu wojennego. Dziś podaje ją 47 procent respondentów, podobnie było w ubiegłych latach. Sondaż TNS Pentor jest przeprowadzany każdego roku w drugiej połowie listopada, na ogólnopolskiej próby reprezentatywnej dorosłych mieszkańców w liczbie tysiąca.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM