Lista "znajomych Grabarczyka" opublikowana przez SLD

Politycy SLD opublikowali listę kilkudziesięciu osób, które miały być zatrudnione w Ministerstwie Infrastruktury i spółkach podległych ze względu na znajomość min. Grabarczykiem i związek z Łodzią. Prezentujemy ją w całości.

Ministerstwo Infrastruktury

Cezary Grabarczyk - (1960) Minister Infrastruktury, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji 1988 - 1996, asystent w katedrze Prawa Konstytucyjnego UŁ, były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, członek władz Platformy Obywatelskiej

Maciej Jankowski - (1960) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (powołany 29.12.2007 r.), absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, asystent, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w latach 1985 - 1993 r. Od 1991 - 1997 w spółce Przedsiębiorstwa Wydawniczo - Prasowego "Wydawca" w Łodzi,. Później szef Polska - Press w Warszawie. W 1997 r. zbył udziały tej spółki niemieckiej firmie, a prezesem nowej spółki z niemieckim kapitałem została najpierw pani Agnieszka Sardecka, a potem pani Agata Sobieszek - Krzywicka.

Radosław Stępień - (1963) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (powołany 23.03.2009 r.), absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, były szef gabinetu politycznego Ministra Grabarczyka, członek Platformy Obywatelskiej w Łodzi.

Marcin Barański - (1973) szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury, poprzednie miejsce pracy Księgarnia i Antykwariat "NIKE" w Łodzi. Kandydat do Rady Miasta Łodzi z listy Platformy Obywatelskiej, rzecznik prasowy łódzkiej PO, członek komitetu honorowego kandydatki na prezydenta Łodzi, Hanny Zdanowskiej.

Piotr Andrzej Kwaśniewski - (1966) doradca w gabinecie politycznym Ministra Infrastruktury, były pracownik Delframy Sp. z o. o. w Łodzi - hurtownia farmaceutyczna.

Jakub Goździkowski - (1985) doradca w gabinecie politycznym Ministra Infrastruktury, poprzednio pracownik biura Zarządu Regionu Łódzkiego Platformy Obywatelskiej oraz Komitetu Wyborczego PO, członek PO w Łodzi.

Mikołaj Karpiński - (1976) szef gabinetu politycznego Ministra Krzysztofa Opawskiego, rzecznik Banku Pocztowego, rzecznik prasowy w Ministerstwie Infrastruktury, były członek gabinetu politycznego Ministra Grabarczyka.

Anna Midera - zastępca dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, uczestniczka delegacji rządowej w Chinach. Pracowała w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Prywatnie żona Szymona Krzysztofa Midery.

Rafał Wójcik - zastępca dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Kiedyś główny specjalista w Wydziale Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Anna Nakonieczna - Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Infrastruktury, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim.

Poczta Polska S. A.

Agnieszka Sardecka - członek Zarządu Poczty Polskiej S.A., wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Pocztowego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, koleżanka Macieja Jankowskiego z firmy Polska - Press, członek zespołu społecznych doradców w komitecie kandydatki na prezydenta Łodzi, Hanny Zdanowskiej.

Tomasz Bogus - prezes Banku Pocztowego S. A. (powołany 19.10.2009 r.), przewodniczący Rady Nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (powołany 15.10.2010 r.), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ściągnięty do banku przez Szymona Miderę.

Szymon Krzysztof Midera - (1975) wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego (powołany 16.07.2008 r.), współpracownik Ministra Grabarczyka, prowadził kampanię wyborczą kandydatki na prezydenta Łodzi, Hanny Zdanowskiej, szef społecznych doradców w jej komitecie. Absolwent Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Prywatnie mąż Anny Midery.

Jan Stefan Mędrzak - przewodniczący Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A., radny Łodzi z komitetu Platformy Obywatelskiej, członek Rady Nadzorczej Warsaw Airport Service (spółka portów lotniczych) oraz we władzach MPK. Były przewodniczący łódzkiej PO. W 2005 r. kandydat do Sejmu z ramienia PO.

Anna Łosiak - członek Zarządu Pocztowej Agencji Usług Finansowych S. A. (od czerwca 2008 r.), absolwentka administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Była pracownica Urzędu Miejskiego w Łodzi.

Zbigniew Papierski - prezes spółki POSTDATA, bliski współpracownik Cezarego Grabarczyka, działacz łódzkiej Platformy Obywatelskiej, szef sztabu wyborczego kandydatki na prezydenta Łodzi, Hanny Zdanowskiej, medialny "lennon1".

Agata Sobieszek - Krzywicka - członek Rady Nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Koleżanka z dawnych interesów Ministra Macieja Jankowskiego z Łodzi oraz członka Zarządu Poczty Polskiej Agnieszki Sardeckiej.

Bogusław Grabowski - członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego. W latach 1998 - 2004 członek Rady Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1985 r. pracuje w katedrze ekonomii UŁ, jako adiunkt. Członek społecznych doradców w komitecie honorowym kandydatki na prezydenta Łodzi, Hanny Zdanowskiej.

Wojciech Papierak - członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego. W latach 1993 - 1995 był asystentem w Wydziale Kredytów w Polskim Banku Inwestycyjnym S. A., a w latach 1995 - 1998 był głównym specjalistą w Departamencie Bankowości Detalicznej w Powszechnym Banku Gospodarczym w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.

Zbigniew Rapciak - prezes Zarządu Polskiego LNG S. A. (od 01.05.2009 r.), członek Rady Nadzorczej Poczty Polskiej, były Wiceminister Infrastruktury.

MACIEJ GARWACKI - prezes zarządu Pocztowej Agencji Usług Finansowych, Łodzianin. Były prezesem Finance Sp. z o. o./Mbanku.

Sylwester Czupryniak - członek zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Łodzianin. Kiedyś w Radzie Nadzorczej firmy Aspiro.

Wiesław Urbański - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Post Tel, członek Zarządu Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Łodzi. Założyciel NZS. Członek komitetu honorowego kandydatki na prezydenta Łodzi, Hanny Zdanowskiej.

PKP S.A.

Krzysztof Opawski - przewodniczący Rady Nadzorczej PKP S. A. (od 17.12.2007 r.). Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz były pracownik tego uniwersytetu, a także były Minister Infrastruktury.

Katarzyna Zimnicka - Jankowska - członek Zarządu PKP Intercity, dyrektor handlowy (od 01.07.2010 r.). Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Zbigniew Szafrański - prezes PKP PLK S.A. (od 05.02.2009 r.), członek Rady Nadzorczej TK Telekom i Dworzec Polski. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej.

Alina Giedryś - członek Zarządu PKP PLK S. A., dyrektor ds. projektów unijnych,. Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej, była współpracownica obecnej prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Paweł Dziwisz - członek Zarządu PKP PLK S. A., dyrektor d.s. inwestycji. Były prezes MPK w Łodzi. Absolwent Wydziału Mechanicznego na Politechnice Łódzkiej, związany z łódzką PO - startował do sejmu z listy Platformy Obywatelskiej.

Jan Raczyński - dyrektor biura szybkich kolei - prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników, w którym działa Zbigniew Szafrański. Absolwent Politechniki Łódzkiej.

Katarzyna Janio - członek Zarządu PKP PLK S.A. ds. finansowych i ekonomicznych (powołana 31.08.2010 r.). Absolwentka Wydziału Ekonomicznego na Politechnice Łódzkiej oraz Wydziału Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim. Pracowała w WUP w Łodzi, później 2 lata w Telewizji Polskiej, najpierw w oddziale terenowym TVP S. A. w Łodzi, jako zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, a w końcu w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Prokuratura bada czy przez brak kontroli rozliczeń między ośrodkami regionalnymi a centralą nie doszło do nadużyć. Zawiadomienie o podejrzeniu nadużycia uprawnień, bądź nie dopełnienia obowiązków złożył były szef TAI, Jan Piński. Pani dyrektor Janio mimo informacji na ten temat nie podejmowała działań by zmienić sytuację.

Andrzej Panasiuk - od 2009 r. prezes spółki Telekomunikacja Kolejowa, przewodniczący Rady Nadzorczej Poczty Polskiej, członek Rady Nadzorczej PKP Energetyka. Od 6 lutego 2009 r. do 16 grudnia 2009 r. członek Zarządu PKP S.A. Od 4 grudnia 2007 r. do 4 lutego 2009 r. podsekretarz stanu ds. poczty i telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury. W latach 1998 - 2002 dyrektor departamentu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych.

Romuald Bosakowski - zastępca dyrektora oddziału Dworce PKP S.A. w Warszawie, przewodniczący komisji rewizyjnej Platformy Obywatelskiej w Łodzi.

Grzegorz Mędza - prezes PKP Intercity (powołany 07.04.2010 r.), były wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury, znajomy Krzysztofa Opawskiego.

Pozostałe podmioty

Rafał Możdżeń - wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Reymonta (powołany 08.06.2010r.) oraz dyrektor ds. marketingu i polityki informacyjnej. Wcześniej wiceprezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej i menedżer ds. projektów w dziale transformacji biznesowych Infosys BPO Poland Łódź. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.

Waldemar Wit-Olczyk - zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (od marca 2010 r.), kandydat Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta Łodzi. Absolwent Politechniki Łódzkiej.

Michał Marzec - dyrektor naczelny Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze i dyrektor lotniska im. Chopina w Warszawie. Dyrektor portu lotniczego w Łodzi. (od 1994 r.). Absolwent Politechniki Łódzkiej.

DOSTĘP PREMIUM