"Zagrożenie Delta" - dyplomaci z Trypolisu już w Polsce

Polska ambasada w Trypolisie zawiesiła działalność, jako jedna z ostatnich placówek UE - poinformował MSZ na dzisiejszej konferencji prasowej. Polscy dyplomaci powrócili do kraju, cały czas jednak są gotowi do pomocy Polakom, którzy pozostali na miejscu.

Ewakuacja polskiej ambasady w Libii

Ambasador RP w Libii Wojciech Bożek powiedział na konferencji, że dalsza działalność jego placówki w tym kraju przestała być bezpieczna, a jej skuteczność nie była taka, jakiej można by oczekiwać. - Nasza placówka czasowo zawiesiła swoją działalność jako jedna z ostatnich spośród placówek Unii Europejskiej - dodał.

W związku z czwartym stopniem zagrożenia Delta wszyscy pracownicy ambasady w Trypolisie powrócili do kraju. Ważne dokumenty, które znajdowały się w ambasadzie, zostały spalone, a budynek ambasady i samochody zostały zabezpieczone. MSZ podkreślił, że w trakcie opuszczania placówki muszą być zniszczone wszystkie dokumenty i rzeczy, które nie mogą dostać się w niepowołane ręce.

Kto pozostał w Libii?

Od 19 lutego MSZ pomagał obecnym na miejscu Polakom w ewakuacji. Łącznie udało się ewakuować 237 osób. - W ciągu ostatnich dni nieustannie dążyliśmy do skontaktowania się z obywatelami polskimi, by przekonać ich, że to ostatni moment na bezpieczną ewakuację z Libii - mówi ambasador Wojciech Bożek - Na chwilę obecną w Libii nie ma osób, które chciałyby się ewakuować - podkreślił.

Dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ Mirosław Gajewski zaznaczył, że w tej chwili w Libii pozostaje grupa około 300 osób - obywateli polskich lub polskiego pochodzenia, z których większość stanowią Polki, które zawarły w Libii związki małżeńskie oraz ich dzieci i wnuki. Wszyscy "przeżywali głębokie rozterki" czy powrócić do Polski czy pozostać na miejscu.

Dyplomata podkreślił, że powrót personelu dyplomatycznego do kraju nie oznacza zaprzestania pomocy Polakom, którzy pozostali na miejscu. Dyplomaci będą się starali wykonywać swoje obowiązki będąc w Polsce. Cały czas istnieje też możliwość ewakuacji z Libii.

Polacy mogą korzystać z opieki innych ambasad krajów UE

Zgodnie z Traktatem z Lizbony każdy obywatel Polski może korzystać z opieki konsularnej przedstawicielstw innych państw unijnych. MSZ wymienia ambasady: Bułgarii, Cypru, Grecji, Malty, Rumunii, Węgier i Włoch.

Gajewski poinformował ponadto, że Polacy opuszczali Libię zarówno specjalnie wysłanym przez polski rząd do Trypolisu samolotem, jak i środkami transportu innych państw UE. - Ta ewakuacja pokazała, że przy obecnym poziomie współpracy wśród państw członkowskich UE nie ma już ewakuacji de facto narodowych, jest ewakuacja europejska - zaznaczył.

Od połowy lutego w Libii trwa rewolta przeciwko reżimowi Muammara Kadafiego, który próbuje ją krwawo tłumić.

DOSTĘP PREMIUM