Przepisy o cyberbezpieczeństwie jeszcze w tym roku

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma nadzieję, że przepisy definiujące cyberprzestrzeń i umożliwiające skuteczną walkę z zagrożeniami dla państwa płynącymi z sieci będą obowiązywać jeszcze w tym roku. Generał Stanisław Koziej liczy, że przepisy wprowadzi jeszcze parlament obecnej kadencji.

Nowe przepisy zakładają, że konieczne jest stworzenie mechanizmów rozpoznania zagrożeń istniejących w cyberprzestrzeni, takich jak wojna cybernetyczna, cyberterroryzm, cyberprzestępczość. Chodzi o wczesne wykrywanie takich zagrożeń i budowanie mechanizmów prewencji. - Projekt ustawy, który przygotował prezydent, dotyczy wprowadzenia kategorii cyberprzestrzeni i działania w niej do regulacji ustawowych dotyczących działania państwa w stanach nadzwyczajnych - przypomina szef BBN.

Prezydencki projekt ustawy trafił do sejmu w połowie czerwca. Według gen. Kozieja nie budzi zastrzeżeń merytorycznych czy politycznych kontrowersji. - Oczekujemy decyzji parlamentu, co do ścieżki legislacyjnej związanej z finalizowaniem tego projektu. Mamy nadzieję, że zdąży jeszcze w tej kadencji tę ustawę przyjąć, tak aby mogła wejść w życie do końca tego roku - podkreśla minister Koziej.

Projekt prezydenckiej ustawy mógłby być wprowadzony tzw. szybką ścieżką, skracającą niektóre etapy legislacyjne.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM