Porażka posła PiS: Ustawa o mowie nienawiści nadal procedowana w Sejmie

Sejm skierował do dalszych prac poselski projekt ustawy o zmianach w Kodeksie karnym dotyczących tzw "mowy nienawiści ". Podczas pierwszego czytania projektu ustawy PiS zgłosił wniosek o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu. Sejm ten wniosek odrzucił.

Za odrzuceniem głosowało 314 posłów, poparli go jedynie posłowie klubu PiS. Poseł Stanisław Pięta (PiS) w swoim wystąpieniu przed głosowaniem nazwał ten projekt "nonsensownym" i zachęcał posłów do jego odrzucenia.

Projekt nowelizacji kodeksu karnego przygotowany przez klub poselski SLD, wzmacnia ochronę prawno-karną osób należących do grup społecznych, które można wyróżnić używając kryterium płci, narodowości, tożsamości płciowej, niepełnosprawności, wieku oraz orientacji seksualnej.

Ryszard Kalisz przedstawiając projekt nowelizacji przypomniał, że zarówno polska Konstytucja jak i Karta Praw Podstawowych chronią te grupy społeczne, ale zawarte tam przepisy nie mają przełożenia na ochronę prawno-karną.

TOK FM PREMIUM