"Jezus jak prawdziwy włoski syn, który mieszka z matką". Miał też z nią konflikt? "Coś jest na rzeczy"

Jezus Chrystus był skonfliktowany ze swoją matką Maryją? Eksperci twierdzą, że w Nowym Testamencie znajdują się fragmenty, które mogą potwierdzać taką tezę. - Choć w Piśmie Świętym zostało to obudowane w sposób teologiczny i literacki - zaznacza prof. Kalina Wojciechowska.

Cezary Łasiczka i prof. Kalina Wojciechowska, teolożka i biblistka, rozmawiali w TOK FM o roli kobiet w Piśmie Świętym. – Kultura chrześcijańska, która została stworzona na tych biblijnych podwalinach, była na wskroś patriarchalna. Jednak kobiety odgrywały w niej dość ważną rolą – mówiła gościni audycji "OFF Czarek".

Pojawiały się one także w otoczeniu Jezusa Chrystusa. To na przykład Maria Magdalena czy Joanna, żona Chuzy. – Były też inne kobiety, które towarzyszyły Jezusowi i nawet wspierały finansowo jego ruch. Przypadków nie było. Przypuszczenia badaczy są takie, że to mogły być żony apostołów, bo to nie budziło w tamtych czasach żadnych kontrowersji – podkreśliła teolożka.

W tym miejscu profesor Wojciechowska zauważyła, że Jezusowi mogły też towarzyszyć kobiety z jego rodziny, poza matką. – Być może doszło między nimi do dużego konfliktu. Sugerują to nawet fragmenty ewangelii – wskazała ekspertka.

Przywołała zapiski Ewangelii św. Marka, który w jednym z rozdziałów opisuje spotkanie Jezusa z matką i członkami swojej rodziny.

"Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką".

– To dość obcesowa odpowiedź – oceniła gościni Cezarego Łasiczki i przytoczyła kolejny fragment Nowego Testamentu. Tym razem opis wesela w Kanie Galilejskiej w Ewangelii św. Jana.

"Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?".

– Tutaj expressis verbis daje matce do zrozumienia, że nie chce mieć z nią nic wspólnego. Echa tego konfliktu zachowały się w Nowym Testamencie – podkreśliła profesor Wojciechowska.

Cezary Łasiczka odparł, że Jezus był jak prawdziwy włoski syn, który długo mieszka z matką. – Coś musiało być na rzeczy, skoro po 30 latach mieszkania w domu Jezus decyduje się opuścić dom i wystąpić z nauką. Choć w Piśmie Świętym zostało to obudowane w sposób teologiczny i literacki – podsumowała ekspertka.

Fragmenty z Pisma Świętego pochodzą z "Biblii Tysiąclecia", Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003.

TOK FM PREMIUM