Agora kupiła 40 procent Eurozet, nadawcy Radia Zet

Agora - czyli współwłaściciel radia TOK FM - kupiła właśnie mniejszościowy udział w Eurozecie - nadawcy m.in Radia Zet.

Po kilkumiesięcznych negocjacjach - spółka Agora ogłosiła właśnie zakup 40% udziałów, pozostałe 60 procent kupiło SFS Ventures, które przejmuje zarządzanie operacyjne Eurozetem.

Eurozet wystawił na sprzedaż dotychczasowy właściciel czyli grupa medialna Czech Media Inwest.

Jak wynika z komunikatu, cena za 40 proc. udziałów w Eurozet to ok. 130,7 mln zł. Ta kwota może zostać jeszcze zmieniona m.in. na podstawie zaudytowanego sprawozdania finansowego grupy Eurozet za 2018 rok. Transakcja w części została sfinansowana przez Agorę ze środków własnych, a w 75 mln zł z kredytu w DNB Bank Polska.

- Transakcja jest zgodna z długoterminową strategią Grupy Agora, w szczególności z planem wzmacniania pozycji grupy kapitałowej Agory w wybranych obszarach dotychczasowej działalności. Realizacja transakcji może wpłynąć na zrewidowanie planów inwestycyjnych grupy kapitałowej Agora w biznesach pozamediowych. Agora jako wspólnik mniejszościowy nie będzie mieć wpływu m.in. na działalność operacyjną Eurozet, ani strategię programową radiostacji - czytamy w komunikacie. 

DOSTĘP PREMIUM