Waloryzacja emerytur 2019. Jaka kwota emerytury od 1 marca?

Waloryzacja rent i emerytur nastąpi od 1 marca 2019 roku. Komunikat w tej sprawie minister Elżbieta Rafalska podpisała 12 lutego 2019 roku.

Ile wyniesie podwyżka rent i emerytur w 2019 roku? - Najniższa emerytura wzrośnie od 1 marca o 70,20 zł, z kwoty 1029,80 zł do kwoty 1100 zł. Przeciętna emerytura z FUS wzrośnie o ok. 64,94 zł, z kwoty 2270,74 zł do kwoty 2335,68 zł. Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 49,54 zł, z kwoty 1732,21 zł do kwoty 1781,75 zł, natomiast przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o ok. 57,14 zł, z kwoty 1997,85 zł do 2054,99 zł – powiedziała minister Rafalska.

Świadczenia na 2019 rok 

Rząd zagwarantował podwyżkę najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej z 1029,80 zł do 1100 zł brutto (o 70,20 zł) - to 934,60 zł netto. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 do 825 zł brutto (czyli o 52,65 zł) - to 712,50 zł netto.
Przy obliczaniu wysokości świadczeń na kolejny rok pod uwagę bierze się dwa czynniki: inflację w gospodarstwach emeryckich – ilu produktów potrzebują emeryci i ile artykuły te kosztują po inflacji oraz realny wzrost płac. Oblicza się je na podstawie danych z roku poprzedzającego waloryzację.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM