Sprawa podatku handlowego. Sąd UE: Decyzja Komisji Europejskiej ws. Polski nieważna

Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce. - Komisja popełniła błąd, uznając sporny środek za pomoc państwa - wskazał w czwartek Sąd UE.
Zobacz wideo

Wyrok nie jest ostateczny, przysługuje od niego odwołanie.

Na przełomie listopada i grudnia 2016 roku Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie podatku handlowego. Jak podkreślono w skardze, KE dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa.

Wcześniej, we wrześniu 2016 roku, KE wszczęła postępowanie o naruszenie prawa unijnego przez Polskę w związku z wprowadzeniem podatku handlowego. Bruksela argumentowała wtedy, że jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną.

Nakaz zawieszenia podatku

KE wydała też nakaz zawieszenia stosowania podatku do czasu zakończenia jego analizy przez urzędników w Brukseli. Stwierdziła następnie, że podatek stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz że został on wprowadzony w życie w sposób niezgodny z prawem.

Polska zaskarżyła decyzję KE w całości. Zarzuciła też w niej KE naruszenie unijnego prawa poprzez nakazanie niezwłocznego zawieszenia stosowania progresywnej skali polskiego podatku od sprzedaży detalicznej.

Sąd UE uznał, że KE się pomyliła. - W konsekwencji Sąd stwierdził nieważność decyzji końcowej Komisji - podano w komunikacie TSUE.

Sąd UE jest jednym z dwóch organów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Co to jest podatek handlowy?

Podatek handlowy obowiązuje od września 2016 roku. Określa dwie stawki podatku: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Kwota wolna od podatku w skali roku to 204 mln zł. Opodatkowana jest sprzedaż dokonywana na rzecz konsumentów.

Komisja nie negowała samej zasadności wprowadzenia podatku handlowego, ale miała zastrzeżenia do zróżnicowanych stawek i poziomu kwoty wolnej. Według KE, powodowało to, że sklepy mniejsze są bardziej obciążone niż większe .

TOK FM PREMIUM