Płaca minimalna w 2019 roku. Ile wynosi i od czego zależy?

Rok 2019 przyniósł wzrost płacy minimalnej. Ile teraz wynosi i od czego zależy jej wysokość?
Zobacz wideo

Płaca minimalna w 2019 roku. Ile wynosi?

Płaca minimalna to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną (na podstawie umowy o pracę), określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym. Od 2019 r. płaca minimalna wynosi 2250 zł, a więc wzrosła o 150 zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Od 1 stycznia 2019 r. minimalna płaca wzrasta o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na rok 2019".

Mimo że ten wzrost dotyczy umów o pracę, to osoby zatrudnione na umowie zleceniu również zyskają i dostaną przynajmniej 14,70 zł brutto za godzinę pracy (w 2018 r. było to 13,80 zł). Jest to związane z wprowadzeniem w 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w przypadku umowy zlecenia i świadczenia usług.

Płaca minimalna. Od czego zależy jej wysokość?

W Polsce minimalne wynagrodzenie zostało zagwarantowane w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017 poz. 847) i ustalane jest corocznie. Jego wysokość ogłasza się w "Monitorze Polskim", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do 15 września każdego roku.

Ponadto do pensji minimalnej nie wlicza się: kwot wynikających z umów cywilnoprawnych zawartych oprócz umowy o pracę, świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych, ekwiwalentu za pranie odzieży, zasiłków chorobowych, wypłaty należności z tytułu podróży służbowych, wynagrodzeń z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, tj. honorariów i tantiem. Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy nie powinni wliczać do płacy minimalnej również dodatku za pracę w nocy.

Płaca minimalna. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Biorąc pod uwagę jej wzrost, warto także pamiętać o dodatku nocnym dla osób zatrudnionych w zakładach pracy, w których praca odbywa się także w nocy (między 22:00 a 7:00). Takim osobom przysługuje dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej, która wynika z płacy minimalnej. Jest to dodatek w wysokości od 2,5 zł do 2,7 zł.

Osoby, które w związku z podniesieniem płacy minimalnej boją się utraty świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 Plus", nie muszą się martwić. Jak wyjaśnia szefowa resortu Rodziny, w rządzie rozważa się już możliwość podniesienia kryterium dochodowego w przyszłym roku. Dotyczy to 500 Plus na pierwsze dziecko, gdzie rodziny o tzw. niskich dochodach mogą ubiegać się o świadczenie wychowawcze już na jedno dziecko pod warunkiem, że ich miesięczny dochód nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł, jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM