PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to jest i co trzeba o nich wiedzieć?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system, który ma zachęcić pracowników do odkładania pieniędzy na starość. Jak PPK będą działać w praktyce? Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, ale wdrażanie programu zdecydowano się rozłożyć na dwa lata. Kiedy PPK zacznie działać? Kogo dotyczy obowiązek utworzenia PPK? Co trzeba o nich wiedzieć?
Zobacz wideo

Co to jest PPK? Pracownicze Plany Kapitałowe - co trzeba o nich wiedzieć?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to kapitałowy system dobrowolnego, prywatnego oszczędzania długoterminowego dla pracowników, tworzony i współfinansowany przez trzy podmioty: pracowników, pracodawców i państwo. W systemie PPK pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (a w razie jej braku z reprezentacją pracowników), wybierze instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Następnie te rachunki będą zasilane comiesięcznymi wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od Skarbu Państwa.

W PPK wpłaty pracownika oraz pracodawcy są naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. Całość będzie dodatkowo powiększana o ustaloną kwotę wypłacaną przez Skarb Państwa. Kwota ta jest niezależna od dochodów pracownika (nie wpływa na nią wysokość pensji). Środki gromadzone na rachunkach będą inwestowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK, czyli fundusze zdefiniowanej daty. Pracownicze Plany Kapitałowe z założenia są dobrowolne dla pracowników i obowiązkowe do wdrożenia dla pracodawców. Jednak zmiany nie pojawią się z dnia na dzień, a wdrożenie programu zostało rozłożone na dwa lata.

Kiedy PPK zacznie działać? Kogo dotyczy obowiązek utworzenia PPK?

Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, ale moment wprowadzenia zmian jest uzależniony od wielkości oraz rodzaju zakładu pracy. Wdrażanie programu podzielono na cztery fazy. Faza pierwsza (1 lipca 2019 r.) obejmie największych pracodawców, czyli tych z poziomem zatrudnienia 250 pracowników i więcej. Faza druga (1 stycznia 2020 r.) dotyczy firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Faza trzecia (1 lipca 2020 r.) tych firm, które mają od 20 do 49 pracowników, a faza czwarta (1 stycznia 2021 r.) pozostałych pracodawców oraz jednostek sektora finansów publicznych (tzw. budżetówki).

Utworzenie PPK będzie obowiązkowe dla każdego podmiotu zatrudniającego co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (poza określonymi wyjątkami), a więc dla pracodawcy, nakładcy, rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych oraz podmiotu, w którym działa rada nadzorcza i zleceniodawcy. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Rok 2019 będzie więc dużych rokiem zmian nie tylko dla pracowników, ale również pracodawców. Dla osób poszukujących szczegółowych informacji przygotowano stronę https://www.mojeppk.pl/, która poświęcona jest w całości Pracowniczym Planom Kapitałowym.

TOK FM PREMIUM