PPK, Pracownicze Plany Kapitałowe nadchodzą. Co musi o nich wiedzieć każdy pracownik?

Jak będą wyglądały Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce? Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, ale wdrażanie programu rozłożono na dwa lata. Jednak związane z PPK zmiany nie dotyczą równo pracodawcy i pracownika. Przyjęło się uważać, że to właśnie po stronie zatrudniającego leży odpowiedzialność, ale jak to wygląda naprawdę? Co o PPK powinien wiedzieć każdy pracownik? Czym są i kogo dotyczą?
Zobacz wideo

PPK, Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to jest i kogo dotyczy?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to kapitałowy system dobrowolnego, prywatnego oszczędzania długoterminowego dla pracowników, na którzy zrzucają się pracownicy, pracodawcy i państwo. W systemie PPK pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (a w razie jej braku z reprezentacją pracowników), wybierze instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. To tam wpływać będą wpłaty pracownika oraz pracodawcy, które nalicza się procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. Do tego dojdzie ustalona, niezależna od zarobków kwota wypłacana przez Skarb Państwa. 

Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, ale wdrażanie programu podzielono na cztery fazy. Faza pierwsza (ruszy 1 lipca 2019 r.) obejmie największych pracodawców, czyli zatrudniających 250 pracowników i więcej. Faza druga (1 stycznia 2020 r.) dotyczy firm, w których pracuje od 50 do 249 pracowników. Faza trzecia (1 lipca 2020 r.) tych firm, które mają od 20 do 49 pracowników, a faza czwarta (1 stycznia 2021 r.) pozostałych pracodawców oraz budżetówki.

PPK, Pracownicze Plany Kapitałowe. Co powinien wiedzieć każdy pracownik?

Pracownicze Plany Kapitałowe z założenia są obowiązkowe do wdrożenia dla pracodawców, ale dobrowolne dla pracowników. Jednak osoby zatrudnione, które mogą wziąć udział w programie, zostaną do niego zapisane automatycznie, a żeby się wycofać potrzebna będzie stosowna deklaracja złożona u prawodawcy. Należy pamiętać, że jednorazowa rezygnacja ze składek na PPK nie będzie oznaczała rezygnacji "na zawsze". Pracownik będzie mógł w każdej chwili wrócić do programu.

Co trzeba wiedzieć o PPK? Będą się na nie składać: pracownik, pracodawca i Skarb Państwa. Składka podstawowa wynosi dla pracowników 2 proc. wynagrodzenia brutto, a dla pracodawców 1,5 proc. Przy czym osoby, których miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku, mają możliwość wpłacać mniej niż 2 proc., ale nie mniej niż 0,5 proc. Składki będą mogły być także dobrowolnie powiększane o kwoty dodatkowe, wynoszące maksymalnie 2,5 proc. dla pracodawców i 2 proc. dla pracowników. Jeżeli przystąpi się do programu, to zebrane w jego czasie pieniądze zostaną wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia - zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet.

TOK FM PREMIUM