13. i 14. emerytura w 2020 roku. Rząd pokazał plany i liczby

Rząd chce w ustawie zapisać wypłatę corocznego dodatku dla emerytów i rencistów, zwanego trzynastą emeryturą. Projekt ustawy ma się pojawić już wkrótce - wynika z wykazu planów legislacyjnych rządu.

"Trzynastka" i "czternastka" dla emerytów w 2020

Co więcej, za dwa lata ma być jednorazowo wypłacona również tzw. czternasta emerytura. 1200 złotych brutto "czternastki" mają dostać ci, których świadczenia nie przekraczają 2700 złotych brutto. Powyżej tego progu kwota świadczenia ma spadać. Rząd potwierdza również podwyżkę o sto złotych - do 1200 brutto - minimalnej emerytury w przyszłym roku.

"Trzynasta emerytura" - kiedy i ile?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów czytamy, że projekt ustawy wprowadza coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury (obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie). Rząd zapowiedział, że w 2020 r. najniższa emerytura wyniesie 1200 zł brutto (obecnie jest to 1100 zł).

"Czternasta emerytura" - kiedy i ile?

Ponadto rząd proponuje również wypłatę dodatkowego jednorazowego świadczenia w 2021 r. (w większości przypadków w listopadzie). W informacji wskazano, że świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymaliby emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,7 tys. zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń).

W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,7 tys. zł dodatkowe świadczenie będzie wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,7 tys. zł.

 Dla kogo dodatkowe wypłaty trzynastej i czternastej emerytury?

Rozwiązanie to ma być zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Dodatkowo, zaproponowano zmianę w ustawie o Funduszu Solidarnościowym - dostosowującą nazwę świadczenia z "jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego" na "dodatkowe roczne świadczenie pieniężne". Oznacza to, że z Funduszu będą mogły być finansowane 13. i 14. emerytury (obecnie ustawa, umożliwiająca finansowanie jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów ze środków Funduszu, jest procedowana w Senacie).

W wykazie prac rządu czytamy, że przyjęcie proponowanych rozwiązań zaplanowano do końca tego roku. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister pracy Stanisław Szwed.

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo:

DOSTĘP PREMIUM