Minimalna stawka godzinowa 2020 - kogo obowiązuje, z czego wynika, ile wynosi?

Minimalna stawka godzinowa została wprowadzona w Polsce w 2017 roku wraz z nowelizacją Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Minimalna stawka godzinowa 2020 - z czego wynika i kogo obowiązuje? Podwyżka stawki godzinowej 2020 - ile wynosi?
Zobacz wideo

Minimalna stawka godzinowa 2020 – z czego wynika i kogo obowiązuje?

Minimalna stawka godzinowa 2020 – z czego wynika i kogo obowiązuje? Minimalna stawka godzinowa została wprowadzona w Polsce w 2017 roku wraz z nowelizacją Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustalona w ten sposób stawka, wynosząca wówczas 13 zł brutto, objęła wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług i osoby samozatrudnione, które nie zatrudniają pracowników i prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce (lub w innym kraju niebędącym członkiem UE). Nie była to jednak stała kwota, ponieważ minimalna stawka godzinowa jest corocznie waloryzowana w zależności od wzrostu płacy minimalnej (obowiązuje ona osoby zatrudnione na umowie o pracę). W ostatnich trzech latach prezentowało się to następująco:

• 2017 – 13,00 zł

• 2018 – 13,70 zł

• 2019 – 14,70 zł

Podwyżka stawki godzinowej 2020 – ile wynosi?

Rok 2020 szykuje dla pracowników i pracodawców spory wzrost stawki godzinowej oraz płacy minimalnej dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Rada Ministrów przyjęła już rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Początkowo, jak informowała ówczesna minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, podwyżka miała wynosić 200 zł i 16 zł stawki godzinowej (wartości dla kwot brutto). Obecnie wiadomo już, że wzrost będzie jeszcze większy. W 2020 roku płaca minimalna wzrośnie o 350 zł, a więc zamiast 2250 zł pracownik otrzyma 2600 zł. Dodatkowo od 1 stycznia do najniższego wynagrodzenia nie będzie się wliczał dodatek stażowy (premia za odpowiednio długi staż pracy).

Wraz z nadejściem 2020 roku wzrośnie także stawka godzinowa, która obecnie wynosi 14,70 zł brutto. W przyszłym roku będzie to 17 zł, przy czym należy pamiętać, że umowa zlecenia lub umowa świadczenia usług nie musi zawierać stawki godzinowej, a zapłata może zostać ustalona kwotowo. Strony mogą wówczas ustalić wysokość wypłaty miesięcznej bądź tygodniowej, a zleceniobiorca ma przy tym prawo do upewnienia się, czy określona kwota podzielona przez liczbę przepracowanych godzin nie wynosi mniej niż przewidziana minimalna stawka godzinowa.

Aplikacja TOK FM. Słuchaj i testuj przez dwa tygodnie.

DOSTĘP PREMIUM