Płaca minimalna 2020 - stawka, ile wynosi, z czego wynika

Wynagrodzenie minimalne - z czego wynika stawka? W 2020 roku szykują się kolejne podwyżki zarówno płacy minimalnej, jak i stawki godzinowej. O ile więcej będzie można zarobić? Zobacz ile wynosi minimalne wynagrodzenie i najniższa stawka godzinowa w 2020 roku.
Zobacz wideo

Wynagrodzenie minimalne – z czego wynika stawka?

Wynagrodzenie minimalne – z czego wynika stawka? Płaca minimalna to regulowane prawnie najniższe możliwe wynagrodzenie pieniężne, które można uzyskać na umowie o pracę. Jego wysokość ustalana jest przez rząd, a przy tym płaca minimalna pozostaje niezależna od kompetencji pracownika i pozostałych składników wynagrodzenia. Związane z tym kwestie reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość płacy podaje się w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w okresie miesiąca). W Polsce można obserwować jej coroczny wzrost, który dla ostatnich czterech lat prezentuje się następująco:

• 2016 – 1850 zł

• 2017 – 2000 zł

• 2018 – 2100 zł

• 2019 – 2250 zł

Powyższe kwoty podane są jako płaca brutto, a więc przed odliczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez pracowników. W 2019 roku wynagrodzenie minimalne netto, nazywane najczęściej wynagrodzeniem „na rękę”, wynosiło ok. 1634 zł (tyle co miesiąc otrzymywał pracownik). Ponadto w 2017 roku ustalono także minimalną stawkę godzinową dla umowy zlecenia, która wynosiła początkowo 13 zł brutto, by w następnych latach stopniowo rosnąć. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie na umowie zleceniu wynosiło 14,70 zł brutto. W 2020 roku szykują się kolejne podwyżki zarówno płacy minimalnej, jak i stawki godzinowej. O ile więcej będzie można zarobić?

Podwyżka płacy minimalnej 2020 – ile wynosi?

Rok 2020 szykuje dla pracowników i pracodawców spory wzrost płacy minimalnej na umowie o pracę i stawki godzinowej na umowie zleceniu. Rada Ministrów przyjęła już rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Podwyżka płacy minimalnej 2020 – ile wynosi? Początkowo, jak informowała ówczesna minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, podwyżka miała wynosić 200 zł i 16 zł stawki godzinowej (wartości dla kwot brutto). Obecnie wiadomo już, że wzrost będzie jeszcze większy. W 2020 roku płaca minimalna wzrośnie o 350 zł, a więc zamiast 2250 zł pracownik otrzyma 2600 zł. Dodatkowo od 1 stycznia do najniższego wynagrodzenia nie będzie się wliczał dodatek stażowy (premia za odpowiednio długi staż pracy). Ta kwestia budzi szczególnie wiele kontrowersji, ponieważ jego wyłączenie może prowadzić do niesprawiedliwych sytuacji, w których nowozatrudniony pracownik otrzyma wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż pracownik wieloletni. Rozwiązaniem tej kłopotliwej sytuacji ma być włączenie dodatku stażowego do składników wynagrodzenia osobowego.

Wraz z nadejściem 2020 roku wzrośnie także stawka godzinowa, która obecnie wynosi 14,70 zł brutto. W przyszłym roku będzie to 17 zł, przy czym należy pamiętać, że umowa zlecenia lub świadczenia usług nie musi zawierać stawki godzinowej, a zapłata może zostać ustalona kwotowo. Zleceniobiorca ma przy tym prawo do upewnienia się, czy określona kwota podzielona przez liczbę przepracowanych godzin nie wynosi mniej niż przewidziana minimalna stawka godzinowa.

Aplikacja TOK FM. Słuchaj i testuj przez dwa tygodnie.

DOSTĘP PREMIUM