Zaległy urlop z 2019 roku. Do kiedy można go wykorzystać?

Wraz z nadejściem końca roku wielu pracowników zastanawia się, co z ich zaległym urlopem wypoczynkowym. Pracownicy, którzy do końca 2019 roku nie zdążyli go wykorzystać, mają na to jeszcze sporo czasu. Zaległy urlop z 2019 roku. Do kiedy można go wykorzystać?
Zobacz wideo

Zaległy urlop wypoczynkowy – najważniejsze informacje

Wraz z nadejściem końca roku wielu pracowników zastanawia się, co z ich zaległym urlopem wypoczynkowym. Zaległym urlopem określa się urlop wypoczynkowy niewykorzystany w poprzednim roku, w tym przypadku będzie to 2019 rok. Prawo do skorzystania z niego przysługuje każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, a jego długość zależy od stażu pracy. Dla pracownika zatrudnionego w danym zakładzie pracy krócej niż 10 lat przewidziane jest 20 dni urlopu, a osoby pracujące więcej niż 10 lat zyskują dodatkowe 6 dni. Nowo zatrudnione osoby na pierwsze dni urlopu muszą poczekać miesiąc od momentu rozpoczęcia pracy. Jednocześnie pracownik nie ma obowiązku brać wszystkich dni urlopu od razu i na jego żądanie urlop może zostać podzielony, przy czym jeden z okresów urlopowych powinien wynosić przynajmniej 14 dni.

Aby móc wykorzystać urlop wypoczynkowy, należy złożyć u pracodawcy specjalny wniosek i wskazać w nim przewidziany termin. Jest to jednak termin orientacyjny, na który pracodawca może w danej chwili nie wyrazić zgody, ponieważ jego rolą jest zadbanie o nieprzerwany, normalny tok pracy i należy wziąć przy tym pod uwagę np. niedostateczną liczbę pracowników do obsadzenia niezbędnych stanowisk. Jednocześnie pracodawca może zgodnie z przepisami odwołać pracownika z urlopu, jeśli nastąpiły wyjątkowe okoliczności. Wówczas jego obowiązkiem jest pokrycie wszystkich kosztów związanych z przerwaniem urlopu, jak chociażby kosztu dojazdów do miejsca pracy.

Do kiedy można wykorzystać zaległy urlop z 2019 roku?

Jeżeli pracownikowi nie uda się wykorzystać urlopu przewidzianego na dany rok, może zrobić to najpóźniej do 30 września przyszłego roku. Przykładowo, jeżeli mamy niewykorzystane dni wolne za 2019 rok, to musimy wziąć urlop do 30 września 2020 roku. Osoby wyjątkowo lubiące swoją pracę albo zwyczajnie oporne na wszelkiego rodzaju wypoczynki mogą być niemile zaskoczone, ponieważ pracodawca ma obowiązek wyegzekwować od pracowników zaległe dni urlopu.

W przypadku niewysłania któregoś z nich na zaległy urlop wypoczynkowy pracodawca popełnia wykroczenie, za które grozi kara grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. złotych. Jednocześnie prawo do urlopu wypoczynkowego jest niezbywalne, a więc nie ma możliwości przekazania dni wolnych innej osobie.

Osoby zatrudnione obecnie albo w przeszłości na umowę o pracę zapewne słyszały o ekwiwalencie pieniężnym za niewykorzystany urlop. Jednak wymiana zaległych dni wolnych na dodatkowe środki może dojść do skutku tylko w wyjątkowych okolicznościach. Zgodnie z art. 171 Kodeksu Pracy ekwiwalent pieniężny przysługuje pracownikowi jedynie w przypadku niewykorzystania urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

W Aplikacji TOK FM posłuchasz na telefonie:

TOK FM PREMIUM