Urlop wychowawczy 2020. Komu przysługuje, ile trwa i gdzie złożyć wniosek?

Urlop wychowawczy to jedno z systemowych rozwiązań przygotowanych z myślą o świeżo upieczonych rodzicach. Dzięki niemu mama lub tata może - choć często zwyczajnie musi - zająć się dzieckiem w pełnym wymiarze godzin. Urlop wychowawczy 2020 - komu przysługuje, ile trwa i gdzie złożyć wniosek?
Zobacz wideo

Komu przysługuje urlop wychowawczy i ile trwa?

Urlop wychowawczy to jedno z systemowych rozwiązań przygotowanych z myślą o świeżo upieczonych rodzicach. Dzięki niemu mama lub tata może – choć często zwyczajnie musi – zająć się dzieckiem w pełnym wymiarze godzin. Dotyczy to jednak tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które przepracowały minimum 6 miesięcy. Ile trwa taki urlop wychowawczy? Uprawnionemu rodzicowi przysługuje 36 miesięcy urlopu wychowawczego, które może wykorzystać do osiągnięcia przez dziecko 6. roku życia. Należy przy tym pamiętać, że jedna osoba może pozostawać na urlopie tylko przez 35 miesięcy, a więc jeden miesiąc musi przypaść na drugiego z rodziców.

Urlopu wychowawczego nie trzeba brać ciągiem, więc rodzice mają szansę dostosować czas wolny do potrzeb swoich oraz dziecka, przy czym można go podzielić maksymalnie na 5 części. Jeżeli oboje rodziców chce skorzystać z urlopu, każdemu z nich przysługuje połowa wyznaczonego czasu (18 miesięcy na osobę). Co ważne, w czasie jego trwania matka, ojciec lub oboje nie otrzymują wynagrodzenia (urlop wychowawczy jest bezpłatny). Dla osób w szczególnej sytuacji przewidziano zasiłek wychowawczy w wysokości 400 zł, który przysługuje rodzinom o dochodzie na jedną osobę nieprzekraczającym 674 zł. Takie świadczenie przyznaje się na 24 miesiące w przypadku opieki nad jednym dzieckiem, 36 miesięcy w przypadku dwójki lub więcej dzieci i do 72 miesięcy w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Urlop wychowawczy 2020 – gdzie złożyć wniosek?

Jeżeli rodzic lub rodzice podjęli decyzję o przejściu na urlop wychowawczy muszą jeszcze zająć się stroną formalną. Urlop wychowawczy 2020 – gdzie złożyć wniosek? W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów wystarczy zawiadomić pracodawcę o swoich planach i złożyć u niego pisemny

wniosek. Urlop wychowawczy można wziąć w każdym momencie, o ile dziecko nie ukończyło jeszcze 6 roku życia. Wniosek należy złożyć na 3 tygodnie przed ustaloną datą rozpoczęcia. W przypadku dostarczenia dokumentacji z opóźnieniem, data rozpoczęcia urlopu zostanie przesunięta o stosowną liczbę dni. Jednocześnie pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego.

Wzór wniosku nie jest odgórnie narzucony, ale powinien zawierać najważniejsze informacje: imię i nazwisko pracownika, nazwę i adres zakładu pracy, imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop, datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu oraz informacje o wykorzystanych już częściach urlopu wychowawczego. Należy również dołączyć podpisane oświadczenie drugiego rodzica o rezygnacji z urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku.

TOK FM PREMIUM