Zwolnienie lekarskie na chore dziecko - komu i kiedy przysługuje? Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Czasem wystarczy sezon zachorowań na grypę i jeden dzień w przedszkolu czy szkole, żeby pociecha wróciła do domu z wysoką gorączką. W takiej sytuacji pracujący rodzic ma możliwość wzięcia zwolnienia lekarskiego na chore dziecko, ale niestety nie każdy może z niego skorzystać. Zwolnienie lekarskie na chore dziecko - komu i kiedy przysługuje? Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?
Zobacz wideo

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko – komu i kiedy przysługuje?

Jednym z przykrych i nieodłącznych obowiązków każdego rodzica jest mierzenie się z chorobą dziecka. Czasem wystarczy sezon zachorowań na grypę i jeden dzień w przedszkolu czy szkole, żeby pociecha wróciła do domu z wysoką gorączką. W takiej sytuacji pracujący rodzic ma możliwość wzięcia zwolnienia lekarskiego na chore dziecko, ale niestety nie każdy może z niego skorzystać. Zwolnienie lekarskie na chore dziecko – komu i kiedy przysługuje? Ze zwolnienia mogą skorzystać tylko osoby z ubezpieczeniem chorobowym, ponieważ mają one prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego. Dotyczy to więc wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Istnieje także możliwość posiadania ubezpieczenia chorobowego w przypadku umowy cywilnoprawnej i pozarolniczej działalności gospodarczej, jednak składka jest dobrowolna.

Poza tym, aby móc skorzystać z chorobowego na dziecko, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim drugi z rodziców, może to być zarówno ojciec, jak i matka, musi być aktywny zawodowo lub posiadać zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy albo niepełnosprawności. Nie dotyczy to osób, które pracują na nocną zmianę, prowadzą gospodarstwo lub działalność pozarolniczą i mają ustalone godziny pracy, a także domowników niezobowiązanych do opieki nad dzieckiem. Na zwolnieniu lekarskim na chore dziecko może przebywać tylko jedno z rodziców, przy czym zwolnienie nie zostanie wystawione, jeżeli w domu przebywa inna osoba dorosła, która ma warunki do podjęcia opieki. Wyjątek stanowią dzieci poniżej 2 roku życia.

Chorobowe na dziecko – ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Jeżeli chodzi o wymiar zwolnienia, zależy on od wieku chorego dziecka. Im młodsze dziecko, tym więcej dni można wykorzystać na opiekę nad nim. W przypadku dziecka do 14. roku życia opiekunowi przysługuje 60 dni zwolnienia w ciągu roku kalendarzowego. Powyżej tego wieku jest to 14 dni kalendarzowych. Rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mają do wykorzystania dodatkowe 30 dni.

Wielu rodziców zastanawia się, czy podczas opieki nad chorym dzieckiem będą mieli możliwość pobierać wynagrodzenie? Nie jest to pytanie bezzasadne, ponieważ osoby z ubezpieczeniem chorobowym są w tej sytuacji uprawnione do zasiłku opiekuńczego. Chorobowe na dziecko – ile wynosi zasiłek opiekuńczy? Jego wysokość wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. W większości przypadków jest to równowartość 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Taki zasiłek wypłaca się za każdy dzień, w którym osoba uprawniona sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem.

DOSTĘP PREMIUM