Komu przysługuje urlop ojcowski? Ile trwa i kiedy złożyć wniosek?

Pojawienie się w życiu rodziny dziecka lub kilku dzieci to jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy, moment w życiu każdego rodzica. W związku z tym wprowadzono w życie różne rozwiązania systemowe, które mają ułatwić dostosowanie się do nowej roli i pozwolić cieszyć się czasem spędzonym z dzieckiem. Jednym z nich jest urlop ojcowski. Komu przysługuje urlop ojcowski? Ile trwa i kiedy złożyć wniosek?
Zobacz wideo

Urlop ojcowski – komu przysługuje i ile trwa?

Pojawienie się w życiu rodziny dziecka lub kilku dzieci to jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy, moment w życiu każdego rodzica. Jest to również czas dużych zmian i idących za tym obowiązków. W związku z tym wprowadzono w życie różne rozwiązania systemowe, które mają ułatwić dostosowanie się do nowej roli i pozwolić cieszyć się czasem spędzonym z dzieckiem. Jednym z nich jest urlop ojcowski. Nie należy go przy tym mylić z urlopem tacierzyńskim, który jest w istocie urlopem macierzyńskim niewykorzystanym przez matkę i „przeniesionym” na ojca.

Komu przysługuje urlop ojcowski? Mogą się o niego ubiegać wyłącznie ubezpieczeni ojcowie, a więc również osoby samozatrudnione i pracujące w oparciu o umowę zlecenie. Co ważne i nie zawsze oczywiste, z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać także ojcowie adopcyjni. Nie ma możliwości „przyniesienia” go na inną osobę, np. matkę dziecka. Przyznaje się go na 14 dni kalendarzowych, które można wykorzystać jednorazowo lub podzielić na dwie części, z czego każda musi wynosić 7 dni. Na jego długość nie ma wpływu liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Urlop ojcowski przyznaje się niezależnie od urlopu macierzyńskiego (w tym tacierzyńskiego) i rodzicielskiego matki dziecka.

Kiedy złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Żeby móc skorzystać z urlopu ojcowskiego, należy złożyć pisemny wniosek u pracodawcy. Nie ma odgórnej formy wniosku, jednak wiele zakładów pracy ma już gotowe wzory dokumentów i to z nich najlepiej skorzystać. Kiedy złożyć wniosek o urlop ojcowski? Pracodawca powinien go otrzymać nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Jednocześnie nie ma obowiązku brania urlopu ojcowskiego zaraz po narodzinach lub przysposobieniu (adopcji) dziecka lub dzieci. Można go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 2. roku życia lub w przypadku adopcji do upływu 2 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. Wyjątkiem jest dziecko, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego. W tym przypadku urlop ojcowski można wykorzystać do ukończenia przez nie 10. roku życia.

TOK FM PREMIUM