Komu przysługuje urlop rodzicielski? Gdzie i jak złożyć wniosek?

Narodziny dziecka to jedno z tych wydarzeń, które potrafią obrócić dotychczasowe życie rodziców o sto osiemdziesiąt stopni. Z pomocą przychodzi rozwiązanie w postaci urlopu rodzicielskiego, który z pewnością dla wielu osób będzie nie lada ułatwieniem. Komu przysługuje urlop rodzicielski? Gdzie i jak złożyć wniosek? Ile wynosi zasiłek?
Zobacz wideo

Komu przysługuje urlop rodzicielski?

Narodziny dziecka to jedno z tych wydarzeń, które potrafią obrócić dotychczasowe życie rodziców o sto osiemdziesiąt stopni. W końcu macierzyństwo wiążę się z całą masą nowych obowiązków i wszystko inne, w tym praca, często muszą odejść na drugi plan. Z pomocą przychodzi rozwiązanie w postaci urlopu rodzicielskiego, który z pewnością dla wielu osób będzie nie lada ułatwieniem. Komu przysługuje urlop rodzicielski? Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać zarówno matka, jak i ojciec. Najpierw jednak musi zostać wykorzystany urlop macierzyński lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Ile trwa urlop rodzicielski? Po zmianach z 2016 roku okres urlopu rodzicielskiego wynosi 32 lub 34 tygodnie, a jego długość zależy od liczby urodzonych dzieci (podczas jednego porodu). W sytuacji, kiedy z urlopu rodzicielskiego chce skorzystać oboje rodziców, łączny czas jego trwania nie może przekroczyć wyznaczonego okresu. Przy czym rodzice mogą z niego skorzystać jednorazowo na cały okres lub maksymalnie w 4 częściach, z czego jedna przypada bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Każda część nie może być krótsza niż 8 tygodni (wyjątkiem są pierwsza i ostatnia). Czas wykorzystania urlopu rodzicielskiego minie po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dziecko lub dzieci ukończą 6 lat.

Gdzie i jak złożyć wniosek? Ile wynosi zasiłek?

Gdzie i jak złożyć wniosek? Rodzice, którzy chcą skorzystać z urlopu rodzicielskiego, muszą złożyć pisemny wniosek o jego udzielenie u swojego pracodawcy. Nie ma odgórnego wzoru, ale wiele zakładów pracy przygotowuje własne dokumenty dla pracowników albo związane z nimi wytyczne. Wniosek trzeba złożyć nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. W przypadku podzielenia urlop na części, każda z nich musi zostać poprzedzona oddzielnym wnioskiem. Jeżeli na urlop decyduje się tylko jedno z rodziców, do wniosku warto dołączyć informację o tym.

Osoby mające ubezpieczenie chorobowe są ponadto objęte świadczeniem pieniężnym w postaci zasiłku macierzyńskiego (dotyczy to wszystkich ubezpieczonych, bez względu na rodzaj umowy). Ile wynosi zasiłek na urlopie rodzicielskim? W trakcie trwania urlopu objęci nim rodzice otrzymują zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku (w przypadku terminowego złożenia wniosku) lub w wysokości 100% za 6 tygodni rodzicielskiego, a za resztę 60% (w przypadku złożenia nieterminowego).

TOK FM PREMIUM