Kredyty w czasach pandemii koronawirusa. Banki proponują zawieszenie spłaty rat

"Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony - w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa - odroczenie spłaty rat (...) przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu" - poinformował Związek Banków Polskich, nawiązując do skutków epidemii koronawirusa.
Zobacz wideo

W poniedziałek Związek Banków Polskich wydał komunikat, w którym informuje, że "uznaje za pożądane", aby banki podjęły "pilne działania" biorące pod uwagę problemy ze spłatą zobowiązań kredytowych, jakie mogą powstać w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. Związek zapewnia, że podejmowane przez banki działania służą wprowadzeniu możliwie uproszczonych działań pomocowych dla osób i przedsiębiorstw, które są kredytobiorcami i znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej.

Odroczenie spłaty rat kredytu. Kogo dotyczy?

I tak ZBP zapewnia, że banki "ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony - w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa - odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu".

Wyjaśniono, że ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków takich klientów. Jak wynika z informacji ZBP, kredytobiorcy będą musieli uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa. "Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID - 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy" - napisano w informacji. Analogiczne działania wobec klientów mają podjąć banki, które posiadają firmę leasingową bądź faktoringową.

Zawieszenie rat. Co z prowizją?

"Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych" - poinformowano. Zadeklarowano, że składanie tych wniosków możliwe będzie w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy.

Zapewniona ma być również możliwość składania wniosków w tej sprawie w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie.

Jak informuje ZBP, banki "wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID - 19". Jednocześnie ZBP zastrzega, że banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy.

Przypomnijmy, rząd ma przedstawić pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w najbliższy wtorek, o czym w TOK FM mówił m.in. szef KPRM Michał Dworczyk.

W swoim komunikacie Związek Banków Polskich informuje też, że "banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 zł". "Banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych" - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, banki zadeklarowały przy tym, że propozycje opisane w komunikacie zostaną "niezwłocznie" wdrożone i stosowane.

>> Całą treść komunikatu możesz przeczytać tutaj <<

DOSTĘP PREMIUM