Zmiany w handlu w niedzielę, postojowe dla niektórych nawet dwa razy. Znamy szczegóły rządowej tarczy antykryzysowej

Zakaz handlu w niedzielę będzie częściowo ograniczony, a tak zwane postojowe będzie wypłacane niektórym osobom nawet dwa razy. Jak ustalił reporter TOK FM Tomasz Setta to najnowsze propozycje rządu, które znajdą się w tak zwanej tarczy antykryzysowej. W piątek projektem specustawy zajmie się Sejm.
Zobacz wideo

Premier Mateusz Morawiecki w środę poinformował, że jego rząd szykuje specjalną "tarczę antykryzysową" dla firm i przedsiębiorców, których dotknęła pandemia koronawirusa. Do szczegółów zmian dotarł reporter TOK FM Tomasz Setta. Poniżej przedstawiamy wybrane, najważniejsze z nich. 

Koronawirus a gospodarka. Tarcza antykryzysowa 

Dopłaty do wynagrodzeń w czasie przestoju. Pracodawca otrzyma od państwa dofinansowanie na pensje swoich pracowników w wysokości nie większej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli ok. 1300 złotych). Warunkiem będzie odnotowanie spadku obrotów o co najmniej 15 proc. w ciągu dwóch miesięcy od początku tego roku (w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku).

Zmiany dla cudzoziemców. Obcokrajowy będą mieli więcej czasu na złożenie wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Nowy termin to 30 dni od momentu odwołania stanu epidemii (albo stanu zagrożenia epidemicznego).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości. Chodzi o grunty, budynki i budowle wykorzystywane w związku z działalnością gospodarczą. Gmina będzie mogła odstąpić od pobierania tego podatku, ale tylko od tych firm, które w związku z koronawirusem utracą płynność finansową.

Postojowe wypłacane nawet dwa razy. Świadczenie dla osób samozatrudnionych – lub zatrudnionych na umowy cywilnoprawne – będzie wynosiło 80 proc. pensji minimalnej (czyli 2080 złotych brutto). Co do zasady, będzie ono wypłacane jednorazowo, ale w wyjątkowych przypadkach ZUS wypłaci je także drugie raz – jeśli nasza sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie.

Ograniczenie zakazu handlu w niedziele. Rząd proponuje, by w niedziele objęte zakazem pracownicy handlu mogli zajmować się wyłącznie rozładunkiem, przyjmowaniem oraz wykładaniem towarów na półki. Samo robienie zakupów – w większości sklepów – będzie w tych dniach nadal niemożliwe.

Najem powierzchni handlowych. Propozycja zakłada standardową obniżkę czynszu dla najemców lokali lub tak zwanych wysp aż o 90 procent – tak długo, jak z powodu stanu epidemii będzie obowiązywał zakaz funkcjonowania galerii handlowych.

Urzędowe ustalanie maksymalnych cen. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaproponował, by wybrani ministrowie mogli ustalać maksymalne ceny określonych towarów lub usług "mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych".

Większa elastyczność w ustalaniu czasu pracy. Pracodawca dotknięty skutkami koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8, a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu z pracownikami będzie mógł też wydłużyć dobowy czas pracy do maksymalnie 12 godzin.

Zwiększona ochrona najemców mieszkań. Rząd proponuje zamrożenie wysokości czynszów co najmniej do końca czerwca tego roku. Do tego czasu właściciel mieszkania nie będzie mógł też wypowiedzieć umowy (chyba że najemca nie będzie jej przestrzegał albo będzie użytkował lokal w niewłaściwy sposób).

Odliczenie od podatku darowizn na cele medyczne. Darowizny rzeczowe i pieniężne – przeznaczane na przykład na rzecz transportu sanitarnego czy przekazane Agencji Rezerw Materiałowych – będą mogły być odliczane od podatku w całości.

Rozwiązywanie umów o organizację wydarzenie z powodu siły wyższej. Termin na zwrot wpłat klienta będzie wynosił 180 dni. Jednocześnie klient będzie mógł pobrać voucher na organizację przyszłych wydarzeń – w zamian za odstąpienie od rezygnacji z umowy.

Tarcza antykryzysowa. 

Pozostałe ułatwienia dla firm

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do wysokości 5 tys. złotych, odroczenie drugiej tury utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych do października, odroczenie złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego do lipca, likwidacja opłat prolongacyjnych przy podatkach i składkach na ZUS, zawieszenie do końca roku podatku od sprzedaży detalicznej.

W projekcie znajdzie się też – przedstawiona przez prezydenta – propozycja całkowitego zwolnienia ze składek na ZUS dla mikroprzedsiębiorców oraz samozatrudnionych na okres trzech miesięcy.

W poniedziałek o pomysłach rządu będą dyskutować członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz, zwołana przez Andrzeja Dudę, Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

DOSTĘP PREMIUM