Ulga na internet w 2020. Kto może z niej skorzystać i ile wynosi limit?

Drugi kwartał roku to dla pracowników i przedsiębiorców okres niezwykle ważny, bo związany z corocznym rozliczeniem podatkowym. Przy wypełnianiu PITu mogą oni skorzystać z licznych ulg, które warto w swojej deklaracji uwzględnić. Jedną z nich jest tzw. ulga na internet. Kto może z niej skorzystać i ile wynosi limit?

>>> POBIERZ PROGRAM DO ROZLICZEŃ PIT <<<

Ulga na internet - kto może odliczyć od PIT?

Jedną z ulg podatkowych jest tzw. ulga na internet, dzięki której można zapłacić podatek pomniejszony o koszty podłączenia do sieci. Komu przysługuje ulga na internet? Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne wypełniające w 2020 roku formularze PIT-37, PIT-36 i PIT-28, a więc np. pracownicy na umowie o pracę lub zleceniu, ale także przedsiębiorcy opodatkowani według skali albo ryczałtowo i emeryci. W przypadku gospodarstw domowych, w których z internetu korzysta cała rodzina, ulga przypada osobie widniejącej na umowie z dostawcą.

Jak skorzystać z ulgi na internet? Wystarczy dołączyć do odpowiedniego formularza załącznik PIT/O, w którym odlicza się od dochodu (lub przychodu przy ryczałcie) wydatki poniesione na internet. Są one jednak obarczone limitem, który wynosi 760 złotych rocznie. Jednocześnie nie jest to ulga ciągła, ponieważ można z niej skorzystać maksymalnie przez dwa następujące po sobie lata. Jeżeli więc dołączyło się ulgę na internet w zeznaniu za 2018 roku, trzeba to zrobić także w zeznaniu za 2019 rok, inaczej ulga przepadnie. Poniesione wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane za pomocą faktur, a w przypadku pakietów typu internet+telewizja+telefon wlicza się jedynie kwota internetu (co powinno zostać przez dostawce wyszczególnione przez rozbicie całościowej kwoty).

PIT za 2019. Co trzeba wiedzieć?

Każdy pracodawca zatrudniający w 2019 roku chociaż jednego pracownika miał obowiązek doręczyć mu PIT-11 do końca lutego 2020 roku. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na umowę zlecenie czy dzieło. Ta sama deklaracja musi także znaleźć się w urzędzie skarbowym do 31 stycznia 2020 roku. Deklaracja PIT-11 jest sporządzana przez pracodawcę w trzech egzemplarzach, z których pierwszy trafia do niego, drugi do pracownika, a trzeci do urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania osoby zatrudnionej. PIT-11 może zostać przekazany zarówno bezpośrednio, listownie, jak i poprzez pocztę elektroniczną. Na jego podstawie pracownik wypełnia roczne rozliczenie PIT-36 lub PIT-37, dlatego należy dopilnować, aby zawarte w nim dane zgadzały się ze stanem faktycznym. Jeżeli stało się inaczej, to obowiązkiem pracownika jest wpisanie do rozliczenia rocznego prawidłowych przychodów oraz kosztów.

TOK FM PREMIUM