PIT 2019. Ulga na dziecko w 2020. Komu przysługuje i ile wynosi?

W okresie rozliczania PITów, który przypada na drugi kwartał każdego roku, niektóre osoby mogą skorzystać z ulg i dodatków, dotyczy to także rodziców. Ulga na dziecko w 2020 roku - komu przysługuje i ile wynosi?

PIT 2019. Ulga na dziecko w 2020 roku

Ulga na dziecko to jeden ze sposobów wspierania obywateli przez państwo. Komu przysługuje? Z ulgi na dziecko mogą skorzystać rodzice, rodzice zastępczy i opiekunowie prawni, którzy sprawują faktyczną opiekę na dzieckiem i rozliczają się na najpopularniejszych formularzach PIT-36 lub PIT-37. Osoba taka musi sprawować pieczę nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz uczestniczyć w wychowywaniu. Wyłączone są więc w tym przypadku osoby z rodziny, które nie sprawują formalnej opieki nad dzieckiem, np. konkubent lub ojczym bez przysposobienia, ale również biologiczni rodzice płacący alimenty i mający zaledwie sporadyczny kontakt.

Na kogo przysługuje ulga? Ulga przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy, a jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych w sumie nie przekraczają 3 089 zł. Liczba dzieci w rodzinie ma znaczenie tylko w przypadku jedynaków, ponieważ przy jednym dziecku samotnie wychowujący rodzic nie może zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł, a w przypadku małżeństw próg ten dotyczy obojga rodziców (oboje nie mogą zarabiać łącznie więcej niż 112 000 zł). Osoby pozostające w związkach nieformalnych (nie będące w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka) nie mogą zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

>>> POBIERZ DARMOWY PROGRAM DO ROZLICZEŃ PIT <<<

Ile wynosi ulga na dziecko w rozliczeniu PIT?

Jeżeli podatnik spełnia kryteria ulgi na dziecko, ma możliwość odliczenia od podatku kwoty wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ile wynosi ulga na dziecko w rozliczeniu PIT? Kwoty są różne w zależności od wielkości rodziny, gdzie kolejno jest to 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko, 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie) na drugie dziecko, 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko i 225 zł miesięcznie (2 700 zł rocznie) na czwarte oraz każde kolejne dziecko. Jeżeli więc w rodzinie jest troje dzieci, to ich rodzice uzyskają rocznie dwa razy po 1 112,04 zł za pierwsze i drugie oraz 2 000,04 zł za trzecie, co w sumie daje 4 224,12 zł rocznie.

Podane kwoty przysługują obojgu rodzicom, a w przypadku wspólnego rozliczania PIT muszą oni wpisać w załączniku dane każdego dziecka wraz z przysługującą na nie sumą. Jeżeli jednak PIT-y rozliczają osobno, mogą podzielić ulgę po połowie lub w innych proporcjach. Jednocześnie należy pamiętać, że ulgę oblicza się za miesiące opieki, nie za cały rok. Ulgę na dziecko, które w połowie roku stanie się pełnoletnie, będzie można odliczyć tylko za sześć miesięcy, nie dwanaście. To samo dotyczy dzieci urodzonych w innych miesiącach niż styczeń. Dla dziecka urodzonego w czerwcu ulga obowiązuje tylko przez sześć miesięcy.

DOSTĘP PREMIUM