Najczęstsze błędy w formularzach PIT. Jak poprawnie rozliczyć się z podatku za 2019 rok?

PIT-11 to jedna z corocznych deklaracji podatkowych. Zanim jednak podejmie się decyzje o uzupełnieniu odpowiedniego formularza, warto zapoznać się z często popełnianymi błędami. W końcu uczenie się na cudzych, pomaga unikać własnych. Jakie są więc najczęstsze błędy w formularzach PIT? Jak rozliczyć PIT w 2020 roku? Kto go dostaje i do czego służy?
Zobacz wideo

PIT 2019. Jak rozliczyć PIT w 2020 roku?

PIT-11 to jedna z corocznych deklaracji podatkowych, która zawiera informacje o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jak rozliczyć PIT w 2020 roku? Każdy pracodawca zatrudniający w 2019 roku chociaż jednego pracownika miał obowiązek doręczyć mu PIT-11 do końca lutego 2020 roku. Dotyczyło to zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na umowę zlecenie czy dzieło. W oparciu o PIT-11 wypełnia się rozliczenie roczne PIT-36 lub PIT-37, a jego złożenie leży w gestii podatnika uzyskującego dochody.

>>> POBIERZ DARMOWY PROGRAM DO ROZLICZEŃ PIT <<<

W formularzu dostępne są odpowiednie rubryki, w których należy uzupełnić informacje o przychodach, kosztach, dochodach i zaliczkach (dochody/straty ze źródeł przychodów) oraz składkach społecznych (składki społeczne/składki zdrowotne). W przypadku pracowników, którzy otrzymali więcej niż jeden PIT-11, wskazane w nich kwoty należy zsumować i w takiej postaci przenieść do rozliczenia rocznego. W 2020 roku takie rozliczenie można złożyć przez internet. Zeznania podatkowe za 2019 rok można rozliczyć do końca kwietnia (wyjątkiem są PIT-16A, PIT-19A, PIT-40A i PIT-28), ale w związku pandemią COVID-19 złożenie deklaracji po 30 kwietnia i nie później niż 1 czerwca nie będzie skutkowało nałożeniem kar.

Najczęstsze błędy w formularzach PIT

Zanim jednak podejmie się decyzje o uzupełnieniu odpowiedniego formularza, warto zapoznać się z często popełnianymi błędami. W końcu uczenie się na cudzych, pomaga unikać własnych. Jakie są więc najczęstsze błędy w formularzach PIT? Zdecydowanie królują w nich niepoprawne obliczenia, czyli źle zaokrąglone kwoty oraz pomylenie dochodu z przychodem. Taka pomyłka w rachunkach może skutkować odpowiedzialnością skarbową, dlatego wszystkie wyniki powinno się sprawdzać kilka razy albo użyć do obliczeń dedykowanego programu komputerowego. Jednak przy liczbach można pomylić się także w innym przypadku, na przykład błędnie wpisując PESEL, NIP, adres zamieszkania (adres musi być aktualny i może być inny niż adres zameldowania) czy numer konta bankowego. Należy się więc upewnić, że każdą z tych ważnych informacji wpisaliśmy we właściwą rubrykę oraz zgodnie ze stanem faktycznym. Inaczej zostaniemy wezwani przez Urząd Skarbowy do ich uzupełnienia.

Naddatki lub niedostatki liczbowe trafiają się równie często, co puste pola lub dane wpisane w błędną rubrykę. Wiele osób zapomina, że tylko podpisana deklaracja ma jakąkolwiek ważność (w przypadku małżonków wystarczy podpis jednej osoby). Puste pozostają także pola dedykowane osobom, które uzyskały dochód poza krajem, a z tych również należy się obowiązkowo rozliczyć. Inny popularny błąd dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, które w roku ubiegłym (tu 2019) nie zarobiły na swojej działalności nawet złotówki. Zgodnie z prawem wciąż muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe. Jednocześnie każda z osób składających PIT ma obowiązek się upewnić, że przygotowany przez nią formularz jest aktualny. Zdarza się, że ktoś pobierze wzór za 2018, 2017 czy 2016 rok, a tymczasem wzory rocznych zeznań podatkowych mogą co roku ulegać zmianie.

TOK FM PREMIUM