wysTARCZY zapytać: Czy przedszkole może pobierać czesne, jeśli limit dzieci jest już przekroczony? [PYTANIE 32]

Masz pytanie dotyczące Tarczy Antykryzysowej? wysTARCZY zapytać! Codziennie w Magazynie EKG odpowiadamy na pytania Słuchaczy. Dziś gościem audycji był Karol Guździoł z kancelarii Grant Thornton, a pytanie dotyczyło opłaty za przedszkole.
Zobacz wideo

Do redakcji TOK FM dotarło takie pytanie:

Nigdzie nie mogę znaleźć informacji, czy prywatne przedszkola mogą/powinny pobierać czesne, jeśli osiągnęły limit dzieci zgodny z zarządzeniem GIS, tj. jeśli przedszkole przyjmowało 25 dzieci, zgodnie z rozporządzeniem, uwzględniając powierzchnię, aktualnie może przyjąć 10 - co z pozostałą 15? Przedszkole prywatne w Warszawie, do którego uczęszcza moja córka, uznało, że zgodnie z umową ma prawo pobrać pełną opłatę (bez wyżywienia), a przecież przekraczając limit, musi odmówić 15 osobom i nie może się wywiązać z umowy.

Odpowiedział na nie Karol Guździoł z kancelarii Grant Thornton:

Ustawodawca nie wprowadził unormowań, które wprost znosiłyby opłatę w czasie ograniczonej dostępności usług przedszkoli w czasie epidemii. Po drugie, musimy pamiętać, że mamy do czynienia z umową cywilnoprawną między przedsiębiorcą a konsumentem, zatem w pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy umowa zawarta z operatorem przedszkola i powiązane z nią regulaminy zawierają szczególne unormowania na okoliczność niemożności świadczenia usługi. I czy te unormowania nie zostały np. wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Jeśli takich unormowań w umowie czy regulaminie nie ma, wówczas stosujemy zasady ogólne Kodeksu cywilnego (art. 495, par. 2) - w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola z powodu przekroczenia wytycznych przeciwepidemicznych operator traci prawo do opłaty w części odpowiadającej niewyświadczonej usłudze. W części, ponieważ przedszkola nie pozostają bierne, np. dystrybuują materiały czy pomoce dydaktyczne. Jeśli chodzi o obniżenie opłaty, to należy zawrzeć porozumienie z operatorem przedszkola, które trzeba wydyskutować. 

Czekamy na Wasze pytania: ekg@tok.fm

O sytuacji przedsiębiorców i całej gospodarki Maciej Głogowski rozmawia z gośćmi Magazynu EKG od poniedziałku do piątku po 9:00.

SPRAWDŹ INNE PYTANIA I ODPOWIEDZI >> 

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM