wysTARCZY zapytać: Czy etat zmniejszony o 20 proc. to etat utrzymany? [PYTANIE 44]

Masz pytanie dotyczące Tarczy Antykryzysowej? wysTARCZY zapytać! Codziennie w Magazynie EKG odpowiadamy na pytania Słuchaczy. Dziś gościem audycji była Natalia Dobrowolska, a pytanie dotyczyło jednoczesnego skorzystania ze środków PFR i FGŚP.
Zobacz wideo

Do redakcji TOK FM dotarło takie pytanie:

Mam pytanie dotyczące jednoczesnego skorzystania ze środków PFR i FGŚP. Czy otrzymując subwencję z PFR, mogę się jednocześnie starać o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy? Warunkiem umorzenia większości subwencji PFR jest utrzymanie średniej LICZBY (nie jest określony wymiar etatu) pracowników przez okres 12 miesięcy. Czy obniżenie wymiaru czasu pracy z pełnego etatu na 0,8 przez 3 miesiące dla 5 pracowników według PFR jest niedotrzymaniem zawartej umowy?

Odpowiedziała na nie Natalia Dobrowolska z Departamentu Klienta Firmowego w mBanku:

Nie ma przeciwwskazań do skorzystania z subwencji PFR, jak i wsparcia z FGŚP. A jeśli chodzi o zasady zwrotu subwencji, to zgodnie z warunkami programu przedsiębiorca, który utrzyma działalność gospodarczą, bezwarunkowo musi zwrócić 25 proc. wartości subwencji. Sposób wyliczenia umorzenia pozostałych 75 proc. jest różny w zależności od kategorii przedsiębiorstwa. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa należy wyliczyć średnie zatrudnienie na miesiąc poprzedzający miesiąc udzielenia subwencji. To samo należy potem zrobić po 12 miesiącach, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dniu udzielenia subwencji - czyli jeśli subwencja zostanie udzielona w czerwcu, to liczymy 12 miesięcy od lipca. Z tych dwóch liczb wyciągamy średnią i określamy procentowy spadek. Na jego podstawie określa się procent kwoty do zwrotu. 

Czekamy na Wasze pytania: ekg@tok.fm

O sytuacji przedsiębiorców i całej gospodarki Maciej Głogowski rozmawia z gośćmi Magazynu EKG od poniedziałku do piątku po 9:00.

SPRAWDŹ INNE PYTANIA I ODPOWIEDZI >> 

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM