Płaca minimalna 2021. Ile wyniesie najniższa krajowa?

Ile wyniesie płaca minimalna w 2021 roku? Polaków czeka pokaźny wzrost najniższej krajowej oraz stawki godzinowej za pracę.
Zobacz wideo

Z tego tekstu dowiesz się:

•    Ile wynosi najniższa krajowa w 2021?

•    Jaka jest wysokość pensji minimalnej w 2021?

•    Ile wynosi stawka godzinowa w 2021?

Płaca minimalna w Polsce

W Polsce minimalne wynagrodzenie (najniższa krajowa) zostało zagwarantowane w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017 poz. 847) i ustalane jest corocznie.

Jego wysokość podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do 15 września każdego roku. Wysokość płacy minimalnej podaje się w kwocie brutto, czyli przed odliczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez pracownika. Jest to przeciwieństwo kwoty netto, czyli tzw. na rękę. Płaca minimalna w Polsce w okresie od 2013 do 2020 roku wynosiła od 1600 zł brutto do 2600 zł brutto.  

Najniższe wynagrodzenie za godzinę pracy zostało wprowadzone dopiero od 2017 roku i wynosiło 13 zł. Stawka godzinowa rosła wraz z płacą minimalną i w 2020 roku wynosiła 17 zł.

Ile wyniesie najniższa krajowa w 2021 roku?

Ile wynosi najniższa krajowa w 2021? W 2020 roku rząd przegłosował projekt, na mocy którego ustalono wysokość najniższej krajowej w 2021 roku. Wynika z niego, że pensja minimalna w 2021 roku wzrośnie o 200 zł, a więc będzie wynosić 2800 brutto. Wzrost ten dotyczy także stawki godzinowej, która wyniesie 18.30 zł. 

Do pensji minimalnej nie wlicza się: kwot wynikających z umów cywilnoprawnych zawartych oprócz umowy o pracę, zasiłków chorobowych, wypłaty należności z tytułu podróży służbowych, świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych, ekwiwalentu za pranie odzieży, dodatku za pracę w nocy oraz wynagrodzeń z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, tj. honorariów i tantiem.

Posłuchaj podcastu!

DOSTĘP PREMIUM