Zasiłek dla bezrobotnych w 2021. Ile wynosi?

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2021? Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?Niepewna sytuacja na rynku pracy, która pogarsza się wraz z trwaniem pandemii COVID-19, z pewnością odbije się na naszych portfelach. Warto więc wiedzieć, gdzie w razie problemów udać się po państwową pomoc finansową i czego można się po niej spodziewać.

Z tego tekstu dowiesz się:

  • Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
  • Kto wypłaca zasiłek dla bezrobotnych?
  • Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2021?

Zasiłek dla bezrobotnych. Komu przysługuje?

Sytuacja na rynku pracy stała się wyjątkowo trudna, wszystko z powodu trwającej pandemii COVID-19. Warto więc wiedzieć, gdzie w razie problemów udać się po państwową pomoc finansową. I na co można liczyć.

Polacy mogą skorzystać m.in. z zasiłku dla bezrobotnych, który przyznaje się za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Jednak nie każdy pozbawiony zatrudnienia i zarejestrowany w urzędzie może się ubiegać o świadczenie, należy wpierw spełnić określone warunki.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. kuroniówka? Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia dla bezrobotnych musi wykazać co najmniej roczny staż pracy i przepracowanie minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację. Ponadto niezbędne jest potwierdzenie, że za wykonaną pracę otrzymywało się przynajmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Warto wiedzieć, że do stażu pracy wlicza się także urlop wychowawczy i czas pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

W innej sytuacji są natomiast osoby zwolnione z zakładów karnych i aresztów śledczych. Ci pierwsi otrzymają zasiłek dla bezrobotnych po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy, jeżeli suma okresów zaliczanych do podstawy przyznania prawa do zasiłku, wypadających w czasie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni. Przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy musiała stanowić kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2021?

Uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych wymaga spełnienia określonych warunków, a proces starania o świadczenie musi zostać poprzedzony rejestracją w Urzędzie Pracy. Na jakiej wysokości świadczenie można obecne liczyć? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2021 roku?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest w określonym okresie, może to być 6 lub 12 miesięcy. Jego wysokość wzrosła 1 września 2020 roku (do odwołania) i wynosi 1200 zł miesięcznie przez 90 dni od nabycia prawa do zasiłku, a następnie 942,30 złotych miesięcznie aż do zakończenia wypłacania świadczenia. Kto wypłaca zasiłek dla bezrobotnych? Wypłacaniem zasiłku dla bezrobotnych zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy i tam również ustalany jest miesięczny termin jego wypłacenia.

DOSTĘP PREMIUM