Podatek od spadków i darowizn w 2021 roku. Jak działa i ile wynosi kwota wolna?

O podatku od spadków i darowizn czasem się słyszy, ale zgłębienie tematu zwykle następuje dopiero, gdy komuś z nas taki podatek przypadnie. A zagłębić się warto, ponieważ 27 października 2020 weszły w życie zmiany dotyczące jednej z grup podatkowych. Podatek od spadków i darowizn w 2021 roku. Jak działa i ile wynosi kwota wolna?
Zobacz wideo

Z tego tekstu dowiesz się:

  • Czym jest podatek od spadków i darowizn?
  • Jak działa podatek od spadków i darowizn?
  • Ile wynosi kwota wolna dla podatku od spadków i darowizn w 2021?

Jak działa podatek od spadków i darowizn?

Jednym z bardziej kontrowersyjnych, ale i mniej znanych podatków w Polsce, jest podatek od spadków i darowizn. Wiele osób coś o nim słyszało, ale bardzo często nie zgłębia tematu, aż w wyniku różnych okoliczności samemu nie stanie przed problemem jego rozliczenia. Czym jest podatek od spadków i darowizn? Jak sama nazwa wskazuje, jest to podatek płacony od spadków i darowizn, który jest podatkiem bezpośrednim, osobistym, gminnym i zależnym od przyrostu masy majątku. W jego przypadku opodatkowane zostaje nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak działa podatek od spadków i darowizn? Do jego opłacenia zobowiązany jest każdy nabywca, o ile uzyskane przez niego darowizny lub spadki przekroczyły kwotę wolną od podatku. Dla podatku od spadków i darowizn wyróżnia się trzy grupy podatkowe, które charakteryzuje stopień pokrewieństwa osoby oferującej wobec przyjmującej. Wówczas, w zależności od pokrewieństwa, obowiązuje inna stawka podatkowa. Są to stawki kolejno: 3 proc., 7 proc. i 12 proc.

Do I grupy (stawka 3 proc.) zaliczają się: małżonka, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie, zstępni, czyli potomkowie (od 27 października 2020 grono to zostało poszerzone o osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej) i wstępni (od 27 października 2020 są to również osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej).

Do II grupy (stawka 7 proc.) zaliczają się: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

Do III grupy (stawka 12 proc.) zaliczają się wszyscy pozostali nabywcy.

Przy czym należy pamiętać, że podział ten nie dotyczy nabycia rzeczy lub prawa w drodze zasiedzenia. Obowiązuje wówczas jedna stawka podatkowa w wysokości 7 proc.

Kwota wolna dla podatku od spadków i darowizn w 2021

Ile wynosi kwota wolna dla podatku od spadków i darowizn w 2021? Zgodnie ze zmianami dotyczącymi podatku, które obowiązują od 27 października 2020, poszerzyło się grono osób zaliczanych do I grupy podatkowej. Ten podział będzie obowiązywał także w 2021 roku i w zależności od pokrewieństwa nabywcy, zmieni się wysokość opodatkowania darowizny lub spadku. Zgodnie z tym podziałem opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości, która nie przekracza: 9637 zł dla I grupy, 7276 zł dla II grupy i 4902 zł dla III grupy.

Jednocześnie osoby zaliczające się do najbliższej rodziny mogą zostać zwolnione z płacenia podatku nawet wtedy, kiedy kwota darowizny lub spadku przekroczy kwotę wolną. Trzeba jednak spełnić odpowiednie warunki. Przede wszystkim należy w ciągu pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłosić otrzymanie spadku lub darowizny do urzędu skarbowego. Po tym okresie możliwość zwolnienia z podatku przepada. W tym celu należy uzupełnić i złożyć formularz SD - Z2. Można to zrobić osobiście lub online na stronie internetowej.

DOSTĘP PREMIUM