Umowa zlecenie 2021. Wszystko, co warto wiedzieć

Umowa zlecenie to nadal jedna z najbardziej popularnych form zatrudnienia. W 2021 roku wprowadzono sporo zmian w ich zasadach.
Zobacz wideo

Z tego tekstu dowiesz się:

•    Jaka jest stawka godzinowa na umowie zleceniu w 2021?

•    Ile wynosi stawka godzinowa brutto i netto w 2021?

•    Czy w 2021 należy informować ZUS o każdej umowie zlecenie?

Umowa zlecenie to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia. Na tej podstawie szczególnie często zatrudniane są osoby młode, zwłaszcza studenci i uczniowie. Jest popularna także przy angażowaniu firm do wykonywania powierzonej pracy. Według danych podawanych przez GUS w 2015 roku ok. 1,3 mln osób pracowało w Polsce na umowie zleceniu.

Jest to umowa cywilnoprawna, a więc w razie jakichkolwiek działań czy sporów mają tu zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, nie Kodeksu Pracy. Przez termin "umowa zlecenie" rozumie się zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania określonej czynności prawnej (w tym przypadku pracy) dla zleceniodawcy.

Umowa zlecenie 2021 – stawka godzinowa brutto i netto

Jaka jest stawka godzinowa na umowie zleceniu w 2021 roku? Zgodnie z rozporządzeniem przyjętym przez Radę Ministrów minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia) w 2021 roku wyniesie 18,30 zł brutto, czyli o 1,30 zł więcej niż w 2020 roku. Na rękę (netto) wyniesie więc 12 zł za godzinę.

Zwolnienie z potrącania składek

Od 1 stycznia 2021 roku osoby zatrudnione na umowie zlecenie mogą złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ich zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek. Aby to zrobić, należy złożyć stosowny wniosek do ZUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia (składki należne za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r.). Wniosek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

ZUS przypomina, że składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem z obowiązku ich naliczania nie są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego. Dlatego zarówno osoba zatrudniania, jak i członkowie rodziny zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego, mają prawo do świadczeń. 

Czy w 2021 należy informować ZUS o każdej umowie zlecenie?

Wraz z Tarczą Antykryzysową wywołaną pandemią COVID-19 wprowadzono także nowe przepisy. W konsekwencji pojawił się obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych o wszystkich umowach o dzieło zawieranych od 2021 roku. Wiele osób zastanawia się, czy taki obowiązek został wprowadzony także dla umowy zlecenia, która czasem bywa mylona z umową o dzieło. Czy w 2021 należy informować ZUS o każdej umowie zlecenie? Nie, nowe przepisy nie nakładają na zleceniodawcę obowiązku informowania o każdej zawieranej umowie zleceniu.

Czym się różni umowa zlecenie i umowa o dzieło? Są to zupełnie różne przypadki, ponieważ przy umowie zleceniu zleceniobiorcę zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy, a przy umowie o dzieło osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła (książki, obrazu itp.) w zamian za wynagrodzenie określone w umowie.

Posłuchaj podcastu!

TOK FM PREMIUM