Do kiedy złożyć PIT za 2020 rok? Terminy

Podatek PIT i rozliczenie podatkowe to na początku roku zawsze gorący temat dla pracodawców oraz pracowników. W zależności od rodzaju formularza, różnią się terminy składania deklaracji. Do kiedy złożyć PIT za 2020 rok? Kiedy dostaniesz PIT-11 za 2020 rok?
Zobacz wideo

Z tego tekstu dowiesz się:

  • Co to jest PIT-11?
  • Kto dostaje PIT-11?
  • Do kiedy złożyć PIT za 2020 rok?

Kiedy PIT-11 za 2020 rok?

PIT-11 to podstawowy zbiór informacji o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Każdy pracodawca, który w 2020 roku zatrudniał przynajmniej jedną osobę (bez względu na rodzaj umowy), na początku 2021 roku ma obowiązek sporządzić imienną informację o wysokości dochodów pracowników (PIT-11, PIT-R) oraz zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).

Formularz PIT-11 sporządzany jest przez pracodawcę w dwóch kopiach, z których jedna trafia do Urzędu Skarbowego, druga natomiast do pracownika. Często sporządza się także trzecią kopię, która trafia do dokumentacji zakładu pracy. W 2021 roku Urząd Skarbowy musi otrzymać PIT-11 do 1 lutego, a pracownik do 1 marca. Przekroczenie tych terminów przez pracodawcę stanowi wykroczenie skarbowe, za które grozi grzywna.

To na podstawie PIT-11 wypełnia się rozliczenie roczne PIT-36 lub PIT-37. Każdy podatnik uzyskujący dochody ma obowiązek złożyć jeden z tych formularzy. Formularze podatkowe zawierają odpowiednie rubryki, w których należy uzupełnić informacje o przychodach, kosztach, dochodach i zaliczkach (dochody/straty ze źródeł przychodów) oraz składkach społecznych (składki społeczne/składki zdrowotne).

Do kiedy PIT za 2020 rok? Terminy składania deklaracji

Rozliczenie PIT można złożyć zarówno w formie tradycyjnej (papierowej), jak i elektronicznej. Przykładowo na specjalnej platformie rządowej Twój e-PIT od 15 lutego 2021 roku dostępne będą gotowe formularze rozliczeniowe. Każdy podatnik ma czas na modyfikację gotowego formularza, może również wypełnić PIT samodzielnie. Przy czym usługa Twój e-PIT dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, a więc dostępne są tam zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38.

Do kiedy złożyć PIT za 2020 rok? Terminy składania deklaracji podatkowej różnią się w zależności od rodzaju formularza, którym się posługujemy. I tak: PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-37 i PIT-38 należy złożyć do 30 kwietnia 2021 roku, a PIT-28 - do 1 marca 2021 roku. Należy przy tym pamiętać, że te terminy nie obowiązują pracodawców, którzy kończą prowadzenie działalności. Wówczas formularze trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym do dnia zaprzestania działalności.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM