28 zawodów na liście przyszłości według resortu edukacji. Jeden ma związek z budową CPK

Dekarz, automatyk, ślusarz, tynkarz czy technik spawalnictwa - to kilka przykładów "zawodów przyszłości", które - zdaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki - będą szczególnie poszukiwane w przyszłości.
Zobacz wideo

Lista zawodów przyszłości znalazła się w dokumencie o nazwie: "Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy". Resort edukacji jest zobowiązany do przygotowania takiego zestawienia raz do roku - pierwsze opublikowano dwa lata temu. Celem ma być wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego - a zatem szkół branżowych i techników - w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Zawody, które pojawiły się na liście, to w kolejności alfabetycznej: automatyk, dekarz, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter nawierzchni kolejowej, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

W porównaniu z ubiegłym rokiem pojawiły się cztery nowe zawody: dekarz, technik dekarstwa, technik robotyk i monter nawierzchni kolejowej. Dlaczego akurat te? W przypadku dekarza stwierdzono, że "aktualne i przewidywane zapotrzebowanie na pracowników znacznie przekracza liczbę kształconych obecnie osób i wynika z potrzeb rynkowych zidentyfikowanych w branży dekarskiej". Monter nawierzchni kolejowej pojawił się na liście ze względu na - jak tłumaczy resort - "planowany rozwój infrastruktury kolejowej, m.in. w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także z planami rządu w zakresie rozwoju sieci kolejowej w Polsce".

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, samorządy otrzymają w 2022 r. zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z 2021 r. Dotyczy to uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie. Zwiększone finansowanie będzie kontynuowane przez cały cykl ich kształcenia. Kwota z subwencji na jednego ucznia, kształcącego się w zawodzie wskazanym w "Prognozie" zostaje zwiększona o 1250 zł, a na ucznia-pracownika młodocianego o 2000 zł.

TOK FM PREMIUM