Niech nie przestraszą cię internetowe poradniki. Sprawdź, co powinien zawierać dobry i prosty biznesplan [Podcast przedsiębiorczy]

Internet jest pełen wzorów i wskazówek, jak napisać biznesplan, jednak mogą wydawać się one skomplikowane. W rozmowie Wojciecha Kowalika z Piotrem Sylwestrzakiem, doradcą i trenerem biznesu, znajdziesz wiele praktycznych wskazówek, których nie znajdziesz w internetowych poradnikach.

Pisanie biznesplanu może kojarzyć się z wielkimi przedsiębiorstwami i pozyskiwaniem wielkich pieniędzy, ale bardzo przyda się w najmniejszych działalnościach. Warto sobie usystematyzować, jaki jest nasz biznesowy cel, w jakich warunkach będziemy działać i jak promować firmę. Co musi się znaleźć w biznesplanie, opowiada Piotr Sylwestrzak, doradca i trener biznesu, przedsiębiorca i wieloletni wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

Ekspert ostrzega, że internetowe poradniki i kreatory do pisania biznesplanów mogą przestraszyć początkującego przedsiębiorcę niezrozumiałymi terminami, takimi jak analiza SWOT, outsourcing, cashflow. Jak podkreśla, na początek wystarczy prosty plan, ale zawierający najważniejsze elementy.

Dobry biznesplan jest jak drabina, po której wejdziesz na szczyt

Według Sylwestrzaka na początek warto odpowiedzieć postawić długoterminowy konkretny cel: Co chcę osiągnąć w ciągu najbliższych 5-7 lat. Jak podkreśla rozmówca Wojciecha Kowalika, powinien to być cel wymierny, np. liczba klientów, liczba sprzedanych egzemplarzy albo konkretna kwota zysku, jaką chcemy wypracować za 5 lat. 

Dobry biznesplan jest jak drabina, mówi Piotr Sylwestrzak. - Poszczególne szczeble to poszczególne działania, które podejmę, żeby wejść na szczyt - podkreśla ekspert i wylicza szczeble, na których powinien oprzeć się nasz plan.

Co powinien zawierać dobry biznesplan:

  • Jaki mam cel długoterminowy (np. liczba klientów za 5 lat)
  • Jakie mam tu i teraz zasoby (ludzkie, rzeczowe, finansowe i tzw. know how)
  • Czym będzie zajmowała się firma (co chcę robić, jakie produkty i usługi chcę sprzedawać)
  • Jak wygląda rynek i konkurencja (w czym nasza firma będzie lepsza)
  • Kto będzie moim docelowym klientem (kobiety, mężczyźni, mieszkańcy konkretnego obszaru, w jakim wieku, jak zamożni)
  • Plan marketingowy dotyczący promocji i reklamy (jak dotrę z informacją do klienta)
  • Prognoza sprzedaży (warto założyć różne scenariusze: pesymistyczny, najbardziej prawdopodobny i optymistyczny)

Posłuchaj więcej o tym, jak stworzyć dobry biznesplan: 

TOK FM PREMIUM