PIT 11. Co to jest i do kiedy go dostajemy?

Początek roku to szczególnie burzliwy okres zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Właśnie wtedy należy zabrać się za rozliczenie PIT-u. Dodatkowo w 2021 roku czekają nas zmiany w formularzach podatkowych. PIT 11 - co to jest i do kiedy go dostajemy? Jak rozliczyć PIT za 2020 rok?

Z tego tekstu dowiesz się:

  • Co to jest PIT-11?
  • Do kiedy dostajemy PIT-11?
  • Jak rozliczyć PIT za 2020 rok?

PIT-11. Co to jest i do kiedy go dostajemy?

Każdy pracodawca, który w 2020 roku zatrudniał przynajmniej jednego pracownika, ma obowiązek wręczyć mu deklarację PIT-11. Obowiązek ten występuję zarówno w przypadku osób zatrudnionych na umowę o dzieło, zlecenie, jak i umowę o pracę. Co to jest PIT-11? PIT-11 to jedna z corocznych deklaracji podatkowych. Znajdują się w niej informacje o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Płatnik PIT, czyli pracodawca, sporządza dwa egzemplarze deklaracji podatkowej PIT-11 - jedną do przekazania Urzędowi Skarbowemu, drugą dla pracownika. Wielu pracodawców tworzy także trzeci egzemplarz, który zachowuje dla siebie w celu prowadzenia dokumentacji.

To właśnie w oparciu o PIT-11 wypełnia się rozliczenie roczne PIT-36 lub PIT-37. Jego złożenie jest z kolei obowiązkiem podatnika uzyskującego dochody. Formularze podatkowe zawierają odpowiednie rubryki, w których należy uzupełnić informacje o przychodach, kosztach, dochodach i zaliczkach (dochody/straty ze źródeł przychodów) oraz składkach społecznych (składki społeczne/składki zdrowotne). W przypadku pracowników, którzy otrzymali więcej niż jeden PIT-11, wskazane w nich kwoty należy zsumować i w takiej postaci przenieść do rozliczenia rocznego. Do kiedy dostajemy PIT-11? W 2021 roku pracownik musi otrzymać PIT-11 do 1 marca. Przekroczenie tego terminu przez pracodawcę stanowi wykroczenie skarbowe zagrożone grzywną.

Jak rozliczyć PIT za 2020 rok? Zmiany w 2021 roku

PIT można rozliczyć w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej. Ze względu na szczególne warunki związane z pandemią COVID-19 zalecana jest ta druga forma.

Kiedy rozliczyć PIT za 2020 rok? Na specjalnej platformie rządowej Twój e-PIT od 15 lutego 2021 roku dostępne będą gotowe formularze rozliczeniowe. Każdy podatnik ma czas na wprowadzenie zmian w takim formularzu PIT, może także wypełnić go samodzielnie w wersji online lub papierowej. Przy czym usługa Twój e-PIT dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, a więc dostępne są tam zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Terminy składania deklaracji podatkowej różnią się w zależności od rodzaju formularza, którym się posługujemy. A zatem PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-37 i PIT-38 należy złożyć do 30 kwietnia 2021 roku, a PIT-28 do 1 marca 2021 roku.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM