Rząd po cichu zamknął flagową strategię. Wiceminister Niedużak: Nie potrafię się ustosunkować. Takie zamknięcie miało miejsce?

- Panie redaktorze, czasami pan ma umiejętność zastrzelenia mnie pytaniem. I właśnie się panu udało - tak wiceminister przedsiębiorczości i technologii zareagował na pytanie Macieja Głogowskiego o wygaszenie jednego ze sztandarowych planów rządu, czyli Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to plan gospodarczy przyjęty przez rząd Mateusza Morawieckiego w 2016 roku. Szeroko omawiany i dyskutowany, stał się flagowym projektem gospodarczym obozu Zjednoczonej Prawicy. Nazywany często planem Morawieckiego program miał odpowiadać na pięć pułapek rozwojowych, jakie zdiagnozował szef rządu, m.in. pułapkę średniego dochodu czy pułapkę demograficzną.

Strategia dotyczyła okresu do 2020 roku, z perspektywą do roku 2030. Jednak rząd nie zdecydował się na żadne podsumowania, a strategię uchylono 13 listopada 2020 roku. 

Maciej Głogowski pytał o tę decyzję Marka Niedużaka, wiceministra w resorcie przedsiębiorczości i technologii. - Dlaczego rząd nie ogłosił uroczystego zamknięcia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju? - chciał wiedzieć prowadzący Magazyn EKG.

- Panie redaktorze, czasami pan ma umiejętność zastrzelenia mnie pytaniem. I właśnie się panu udało. Naprawdę nie potrafię się do tego ustosunkować. Takie zamknięcie miało miejsce? - odpowiedział pytaniem na pytanie wiceminister Niedużak.

- Tak, 13 listopada 2020 roku - wskazał Głogowski. I dodał, że nie było żadnego podsumowania ze strony rządu realizacji strategii - tego, co się udało, czy tego, co ma po strategii nastąpić. Dziennikarz stwierdził, że strategia wygasła. - Wygasła? Ale niektóre rzeczy były w niej rozpisane na dużo dłużej - dziwił się polityk. Na informację, że uchwała w tej sprawie została uchylona, wiceminister zadeklarował tylko, że sprawdzi. 

[AKTUALIZACJA - 1 marca 2021] Już po rozmowie z ministrem Niedużakiem otrzymaliśmy poniższe wyjaśnienie z Biura Komunikacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii: 

"Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, będąca średniookresową strategią rozwoju kraju, o której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.), jest dokumentem obowiązującym. Jej obowiązywanie wynika z art. 23 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1378), będącego przepisem dostosowującym".

W rozmowie z Markiem Niedużakiem Maciej Głogowski poruszył również temat pomocy branżowej dla przedsiębiorców poszkodowanych w związku z obostrzeniami covidowymi, a także o projekt ustawy dotyczącej odszkodowań, przygotowany przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. Posłuchaj:

DOSTĘP PREMIUM