Kwota wolna od podatku w 2021. Ile wynosi?

Polska jest jednym z europejskich krajów o najniższej kwocie wolnej od podatku. I to mimo regularnego podnoszenia tej kwoty na przestrzeni ostatnich kilku lat. Kwota wolna od podatku w 2021. Ile wynosi?
Zobacz wideo

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest kwota wolna od podatku?
  • Jak działa kwota wolna od podatku?
  • Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2021?

Kwota wolna od podatku. Co to jest?

Temat kwoty wolnej od podatku pojawia się w mediach bardzo często. Jest to kwestia o tyle popularna, co kontrowersyjna. Cześć polityków i ich wyborcy apelują o jej podniesienie, inni natomiast są zwolennikami obowiązujących stawek. Nie zmienia to jednak faktu, że Polska jest jednym z europejskich krajów o najniższej kwocie wolnej.

Kwota wolna od podatku - co to właściwie jest i jak działa? Jest to kwota dochodu wolnego od podatku, czyli nieobłożonego obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Oznacza to, że uzyskując dochody niższe niż górna granica kwoty wolnej od podatku, jesteśmy zwolnieni z jego zapłacenia. Jednocześnie kwota wolna od podatku ma charakter degresywny, czyli maleje wraz ze wzrostem dochodów. W skrócie - im więcej zarabiasz, tym mniejsza kwota twoich zarobków zwolniona jest z podatku.

Kwota wolna od podatku dotyczy podmiotów rozliczających się na podstawie PIT-36 lub PIT-37, a więc osób, które rozliczają się według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, w której występują dwa progi: 17 proc. (dochód niższy niż 85 528 zł) i 32 proc. (dochód wyższy niż 85 528 zł). Należy przy tym pamiętać, że uzyskanie dochodu poniżej progu kwoty wolnej nie zwalnia z obowiązku złożenia powyższych zeznań podatkowych w Urzędzie Skarbowym. Dokumentem, który reguluje kwestie związane z kwotą wolną od podatku, jest Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

Kwota wolna od podatku w 2021. Ile wynosi?

W mediach społecznościowych co i rusz pojawiają się głosy, że kwotę wolną od podatku należy podwyższyć. Jako argument często podaje się zestawienie krajów europejskich i ich kwot wolnych od podatku, w którym Polska znajduje się na szarym końcu. Kwota wolna od podatku w 2021. Ile wynosi? W ciągu ostatnich lat kwota wolna była kilkukrotnie podnoszona, by w 2018 roku osiągnąć wysokość 8000 zł. Od tamtej pory jest stała i w 2021 roku to właśnie osoby poniżej tego progu nie będą obłożone obowiązkiem zapłacenia podatku dochodowego.

Kwota wolna na poziomie 8000 zł sprawia, że skorzystają na niej jedynie osoby o najniższych dochodach. Będą to głównie pracownicy sezonowi, osoby pracujące dorywczo oraz utrzymujące się z zasiłków. Do dwóch pierwszych grup najczęściej zalicza się młodzież i młodych dorosłych, ponieważ najczęściej dopiero zaczynają być aktywni zawodowo, a swój czas muszą przeznaczyć przede wszystkim na naukę.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM