Urlop okolicznościowy. Komu przysługuje i w jakich sytuacjach?

W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje nie do przewidzenia. Właśnie z myślą o takich przypadkach istnieje urlop okolicznościowy. Komu przysługuje i w jakich sytuacjach? Czy urlop okolicznościowy jest płatny?
Zobacz wideo

Urlop okolicznościowy. Komu przysługuje?

W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje nie do przewidzenia. Od tego nie ma ucieczki. Dlatego właśnie potrzebne są rozwiązania systemowe, które pozwolą sobie z takimi sytuacjami radzić. Jednym z nich jest urlop okolicznościowy, czyli urlop na nagłe wypadki.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy? Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281) urlop okolicznościowy przysługuje każdej osobie zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę. Nie dotyczy to więc osób mających umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

W jakich sytuacjach przysługuje urlop okolicznościowy? Są dwa warianty, a różnicuje je liczba dostępnych dni i powód urlopu. Pracownikowi przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego w przypadku:

  • zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
  • ślubu pracownika;
  • narodzin dziecka.

Z kolei 1 dzień urlopu okolicznościowego przysługuje w przypadku:

  • ślubu dziecka pracownika
  • zgonu i pogrzebu siostry, brata, teścia, teściowej, dziadka, babci, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Urlop okolicznościowy przysługuje w szczególnych sytuacjach rodzinnych. Mimo że część z nich jest dla pracownika trudna i przykra, to należy poinformować pracodawcę o przyczynie nieobecności, dostarczając przy tym odpowiednie dokumenty. W celu poświadczenia można wykorzystać odpis skróconego aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa lub aktu zgonu.

Kolejną ważną kwestią jest to, czy urlop okolicznościowy jest płatny. Pracownik korzystający z urlopu okolicznościowego zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności. Jego wysokość jest obliczana na tych samych zasadach, co w przypadku urlopu wypoczynkowego, przy czym jego składniki oblicza się z miesiąca, w którym był zwolniony od pracy. Jednocześnie pracownikowi nie należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop okolicznościowy.

TOK FM PREMIUM