Rezerwa walutowa NBP. Ile jej mamy i właściwie po co?

Rezerwa walutowa NBP jeszcze nigdy nie osiągnęła takiego wyniku - wynika z danych dotyczących państwowych aktywów rezerwowych. Ile mamy rezerwy walutowej i dlaczego właściwie jest nam ona potrzebna?
Zobacz wideo

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest rezerwa walutowa NBP?
  • Ile mamy rezerwy walutowej w Polsce?
  • Po co mamy rezerwę walutową?

Czym jest rezerwa walutowa NBP?

Narodowy Bank Polski (NBP) 6 sierpnia opublikował dane dotyczące państwowych aktywów rezerwowych. Okazuje się, że rezerwa walutowa jeszcze nigdy nie osiągnęła takiego wyniku. A czym jest rezerwa walutowa NBP? Rezerwa walutowa lub rezerwa dewizowa to płynne aktywa zagraniczne (np. zagraniczne waluty), które posiada i którymi zarządza bank centralny danego kraju. Początkowo rezerwy gromadzono w złocie, obecnie jednak są to przede wszystkim zagraniczne obligacje rządowe. NBP posiada w złocie jedynie 8 proc. rezerw.

Jak czytamy na stronie internetowej NBP: Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70 proc.) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym".

Rezerwa walutowa NBP. Ile jej mamy i po co ją mamy?

Ile mamy rezerwy walutowej w Polsce? Z danych opublikowanych przez NBP wynika, że polskie aktywa rezerwowe przekroczyły w lutym 2021 roku poziom 600 mld złotych, co oznacza, że są najwyższe w historii. Oficjalnie na koniec lipca 2021 roku zawierały one 136,9 mld EUR i były wyższe o 2,8 mld EUR niż na koniec czerwca 2021 roku. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 3,6 mld USD i osiągnął poziom 163,0 mld USD.

Pozostaje pytanie, po co mamy rezerwę walutową? Jej istnienie jest istotne z perspektywy państwa, ponieważ dzięki rezerwie można interweniować w razie kryzysu i zagrożenia dla krajowej waluty. Dzięki posiadaniu dużych rezerw walutowych można również pozwolić sobie na obniżenie kosztu zaciągania długów. Obecna sytuacja w Polsce sprzyja wzrostowi rezerwy walutowej NBP, ponieważ jesteśmy świadkami utrzymującej się nadwyżki w towarowym i usługowym handlu zagranicznym, a także mamy dostęp do licznych środków z Unii Europejskiej.

DOSTĘP PREMIUM