Rozliczenie PIT-11 za 2021 rok. Co zrobić, gdy nie wysłało się PITu w terminie?

PIT-11 jest formularzem rozliczanym przez płatników czyli pracodawców i zleceniodawców. Rozliczenie PIT-11 za 2021 powinno trafić do Urzędu Skarbowego najpóźniej w poniedziałek 31 stycznia 2022 roku, natomiast do pracowników i zleceniobiorców - do końca lutego. Co zrobić, gdy nie wysłało się PITu w terminie?

PIT-11 za 2021 r. Do kiedy pracodawca musi wystawić pit? Upomnij się, jeśli jeszcze go nie masz

Każdy płatnik (pracodawca), który zatrudniał w poprzednim roku pracownika, ma obowiązek dostarczyć mu PIT-11 do końca lutego następnego roku. Dotyczy to zarówno umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Dlatego w 2022 roku rozliczamy PIT-11 za 2021r. Deklarację sporządza się w trzech kopiach:

  1. dla pracodawcy (czyli w przypadku wystawiającego dokument - dla siebie), w celu prowadzenia dokumentacji kadrowo-księgowej;
  2. dla pracownika;
  3. dla Urzędu Skarbowego właściwego miejscu zamieszkania pracownika.

Podatnicy często pytają, do kiedy pracodawca musi wystawić PIT? Termin jest inny dla pracownika, a inny dla Urzędu Skarbowego. Pracownik musi otrzymać PIT-11 nie później niż do końca lutego, natomiast do Urzędu Skarbowego musi on trafić do końca stycznia.

Formularz PIT-11 służy podatnikowi (pracownikowi, zleceniobiorcy) do corocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Na podstawie otrzymanego druku pracownik wypełnia swój roczny PIT z tytułu podatku dochodowego. Najczęściej jest to PIT-37. Deklaracja ta dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (17% i 32%). Przychodów zwolnionych z opodatkowania nie wykazuje się w rozliczeniu PIT-37.

Jak rozliczyć PIT-11 za 2021? Wysłanie PITu po terminie

W 2022 roku płatnicy mają obowiązek wysyłać druki PIT wyłącznie w formie elektronicznej. Te fizyczne, zaniesione do urzędu nie będą przyjmowane. Druk PIT-11 należy złożyć najpóźniej do poniedziałku 31 stycznia 2022. Należy pamiętać o dotrzymaniu tego terminu, ponieważ wysyłka PIT-11 po 31 stycznia jest traktowana jako wykroczenie skarbowe. Grozi za nie kara grzywny.

Jak rozliczyć PIT-11 w 2021 roku? Wszystko, co potrzebne, znajduje się w e-Urzędzie Skarbowym. Po zalogowaniu się, płatnik ma dostęp do swoich danych i usługi Twój e-PIT. Nie dotyczy to jednak przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Do e-Urzędu Skarbowego można się zalogować na trzy sposoby:

  1. przez login.gov.pl, czyli profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną;
  2. danymi podatkowymi, czyli z użyciem PESEL lub NIP i kwotą przychodów;
  3. przez aplikację mObywatel.

Czasem jednak zdarzają się nieprzewidziane zawirowania, przez które płatnik nie dotrzyma wyznaczonego terminu. Wówczas pozostaje wysłanie PITu po terminie. W takiej sytuacji należy jak najszybciej przekazać druk do Urzędu Skarbowego. Przy okazji warto zaznaczyć, że istnieje wyjątek od powyższej zasady i jest nim IFT-1R, który nadal może zostać sporządzony do końca lutego i w tym terminie wysłany do Urzędu Skarbowego. IFT-1R to informacja o wysokości dochodu uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

Rozliczenie drogą elektroniczną, czyli e-PITy

Obecnie PITy rozlicza się wyłącznie drogą elektroniczną, a więc płatnik zmuszony jest wysyłać druki przez internet. Jak to wygląda? Druki są podpisywane kwalifikowanym podpisem (e-podpisem) lub, gdy płatnik jest osobą fizyczną, poprzez podpis danymi uwierzytelniającymi.

Od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać:

  • informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27;
  • informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20.

Celem tego rozwiązania jest zapobieganie przesyłaniu elektronicznego PITu na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian. Interaktywne formularze są dostępne na stronie podatki.gov.pl w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM