Nie tylko dodatek do węgla. Tak rząd planuje złagodzić drożyznę energii i ciepła

Rząd planuje złagodzenie skutów podwyżek w sektorach energii i ciepła. Chodzi przede wszystkim o zamrożenie taryf gazu i prądu dla klientów indywidualnych oraz o dodatki na paliwa inne niż węgiel. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", rządzący chcą również wprowadzić kolejne rekompensaty. Czy to pomoże walczyć z inflacją?

Według informacji do jakich dotarli dziennikarze "Dziennika Gazety Prawnej", w rządzie trwają prace nad poszerzeniem pakietu łagodzącego skutki podwyżek w energetyce. Eksperci widzą w tym działania przedwyborcze, które mają złagodzić emocje społeczne w roku wyborczym.

Dramatyczne ceny paliw i energii? Takie rozwiązania planuje rząd

Trwają prace nad dodatkiem węglowym, przewidującym dopłaty 3000 zł dla gospodarstw ogrzewanych węglem. Ten projekt wywołał duże zainteresowanie ale i kontrowersje, dlatego organizacje społeczne zaproponowały inny, bardziej sprawiedliwy dodatek energetyczny. Wiadomo też, że rząd rozważa własne rozwiązania. Chodzi m.in.: o dodatki na paliwa, inne niż węgiel - np. olej opałowy, gaz LPG czy drewno oraz przygotowanie systemu dopłat dla ciepłowni.

Poza tym jak informuje DGP, rozważany jest wariant dotyczący zamrożenia taryf dla energii i gazu oraz wypłata rekompensat. Rozwiązania w rządzie mają być wypracowane w najbliższych tygodniach, tak aby prace Sejmu nad nimi mogły się rozpocząć we wrześniu. 

Specjalne taryfy dla oszczędnych. To się może opłacać

Według informacji "DGP" rozważane jest też rozwiązanie, które miałoby zachęcić do oszczędzania energii, a w konsekwencji obniżenia kosztów budżetu. Propozycja o jakiej czytamy w dzienniku zakłada, że niższa taryfa mogłaby dotyczyć zużycia nie większego niż 90 proc. z roku poprzedzającego. Po przekroczeniu tej wartości odbiorcę obowiązywałaby już cena wynikająca ze standardowej taryfy. 

Jak wynika z wyliczeń, do których dotarła gazeta, koszty zamrożenia taryf gazowych i energetycznych dla gospodarstw domowych to ok. 36 mld zł, czyli ok. 1,2 proc. PKB. Do tego można doliczyć 11,5 mld zł czyli koszt dodatków węglowych. Co ważne, o ile dodatki węglowe i inne dopłaty nie zmniejszają inflacji, o tyle zamrożenie taryf może ograniczyć jej wzrost.

Oddzielną kwestią jest ewentualne dodatkowe wsparcie dla ciepłownictwa oraz odbiorców wrażliwych, takich jak: domy dziecka, szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz szeregu innych, a to będzie podnosić koszty.

Dotychczasowe rozwiązania - dodatek osłonowy. Ile i dla kogo?

Jeśli chodzi o podwyżki w energetyce, wielu Polaków może skorzystać, z dodatku osłonowego czyli rekompensaty wzrostu cen. Dodatek ten, pozwala uzyskać nawet 1500 zł. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października. Wypłaty będą realizowane do 2 grudnia 2022. 

Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym — jako części Tarczy Antyinflacyjnej — została opublikowana w Dzienniku Ustaw 3 stycznia 2022 roku. Tego samego dnia przez Ministra Klimatu i Środowiska zostało podpisane rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku.

"Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to ogromne wsparcie jak najszybciej trafiło do budżetów polskich gospodarstw domowych" – mówiła wówczas minister Anna Moskwa.

Rozpiętość przedziału dodatków jest uzależniona od źródła ciepła w domu oraz dochodów na osobę w gospodarstwie. Wyższy dodatek dostaną osoby zagrożone ubóstwem energetycznym:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma od 400 do 500 zł jeśli jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3-osobowe otrzyma od 600 do 750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5-osobowe otrzyma od 850 zł do 1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma od 1150 zł do 1437,50 zł jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Przy wypłacie świadczenia obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". To oznacza, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, z tym że kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalne wypłacane świadczenie będzie wynosić 20 zł.

DOSTĘP PREMIUM