RPP nie zmieniła stóp procentowych.

Tak jak można było się spodziewać, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Główna z nich, wciąż będzie na poziomie 3,5 procent.

Komunikat po posiedzeniu, NBP poda zwyczajowo o 16.

"Taka decyzja to wynik niepewności co do trwałości ożywienia gospodarczego oraz oczekiwań na spadek inflacji w nadchodzących miesiącach" - napisali w swoim komentarzu o RPP, ekonomiści Banku BPH.

DOSTĘP PREMIUM