Resort finansów chce przedłużyć linię kredytową w MFW

Minister finansów zwrócił się do pełniącego obowiązki prezesa NBP Piotra Wiesiołka o podpis pod wnioskiem w sprawie przedłużenia dostępu Polski do elastycznej linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Gotowość poparcia wniosku, ale pod pewnymi warunkami deklarował wcześniej bank centralny.

Wiceprezes banku Witold Koziński powiedział, że bank centralny może poprzeć starania o elastyczną linię kredytową (FCL), jeśli rząd o to wystąpi i podpisze z NBP stosowną umowę. Dodał, że NBP jest "otwarte na rozmowy" z Ministerstwem Finansów, jeśli resort uzna, że wzięcie linii kredytowej jest potrzebne w związku z płynnością płatniczą kraju czy bilansem płatniczym.

Koźmiński wyjaśniał też, że Narodowy Bank Polski podtrzymuje swoje stanowisko, że w obecnej sytuacji, ze wsparcia MFW możemy zrezygnować.

- W związku z wypowiedziami prezesa Witolda Kozińskiego, Minister Finansów zwrócił się na piśmie do prezesa Piotra Wiesiołka o wsparcie wniosku rządu do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, o przedłużenie dla Polski dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej - napisało MF.

Zdaniem wiceministra finansów Dominika Radziwiłła, resort w każdej chwili może wystąpić z wnioskiem do MFW o przedłużenie dostępu do elastycznej linii kredytowej, co uzasadnia między innymi sytuacja Grecji i innych krajów europejskich.

W środę, 5 maja minął rok od podpisania z MFW umowy dotyczącej tzw. elastycznej linii kredytowej. Zgodnie z nią Polska przez rok miała dostęp do ok. 20,58 mld dolarów, które zasilały rezerwy walutowe banku centralnego. Środki te nie były wykorzystywane.

DOSTĘP PREMIUM